Gebed 11 januari

God, Vader van alle mensen Wij zijn gedoopt in uw Naam, geef ons de kracht om trouw te zijn aan dat doopsel. Wij zijn uw kinderen, kinderen van het licht, geef ons om ook licht te zijn voor de mensen om ons heen. Wij zijn samen zijn Kerk op aarde. Geef dat wij die...

Gebed 4 januari

God van hemel en aarde, U die alle sterren draagt: licht ons bij op onze levensweg, U die de zon schiep: geef ons warmte overal waar wij het leven delen, U die de maan laat opkomen: schijn ook voor ons als het duister is. Wijs ons de weg naar licht en leven, ons...

Gebed 27 december

God van hoop en toekomst. De belofte van de komst van een stralend licht zou onvervuld zijn gebleven als er geen mensen waren die het licht wilden zien. U zou zijn woord van genade vergeefs hebben uitgesproken als er geen mensen waren die dat woord wilden horen....

Gebed 21 december

God van hoop en toekomst. De belofte van de komst van een stralend licht zou onvervuld zijn gebleven als er geen mensen waren die het licht wilden zien. U zou zijn woord van genade vergeefs hebben uitgesproken als er geen mensen waren die dat woord wilden horen....

Gebed 14 december

God, wij danken U voor elk nieuw kind dat verwacht wordt, teken van hoop, teken van uw vertrouwen in ons mensen, teken van uw werkzaamheid in deze wereld Wij bidden U voor ouders, jong en oud: dat zij inspirerende voorbeelden zijn zodat hun kinderen het leven zullen...

Gebed 9 december

God van mensen, van sterke en zwakke mensen, van moedige en angstige mensen, van optimistische en wanhopige mensen, wees aanwezig als wij tot U bidden. Aanwezig als een bron van kracht waardoor we sterk en moedig kunnen zijn, als licht in de duisternis waardoor we...

Gebed 22 november

Heer onze God, Wij laten een eerste adventskaars branden. Want uw licht breekt door in al wat klein en onkwetsbaar is. Maak onze geest attent om te zien wat er rondom ons gebeurt. Maak ons hart gereed voor uw komst, versterk onze goedheid en verhoog onze inzet voor...

Gebed 15 november

God, klein en zwak in mensen, in ons hier samen. Help ons te bouwen aan uw rijk op aarde, uw rijk van waarheid, van licht, van liefde, uw rijk waarin plaats is voor kleine en onaanzienlijke mensen, voor arme, hongerige en dorstige mensen, voor zieke, verdrietige en...

Gebed 2 november

God van ver en God van heel dichtbij, de eeuwen door hebt U gesproken een woord dat zalig maakt,’ dat mensen oproept uw goedheid uit te dragen. Een menigte die niemand tellen kan heeft gehoor gegeven aan uw woord. Laat ook ons bij die lange rij horen, maak ook...

Gebed 26 oktober

God, Heer van levenden en doden. alle namen staan geschreven in de palm van uw hand, geen mens wordt door U vergeten. Ook wij vergeten onze doden niet De vele bloemen en onze aanwezigheid hier getuigen daarvan. Zo willen wij hen eren om de mensen die ze waren en hen...

Gebed 21 oktober

God, wij willen U geven wat U toekomt, daarom bidden wij tot U, Geef dat wij U steeds blijven ontdekken in de minsten van onze broeders en zusters en hen geven wat hèn toekomt: recht op een menswaardig bestaan. Dat vragen wij U in Jezus’ naam....

Gebed 8 oktober

God, U die er bent voor de mens met uw levenskracht, U die uw leefregels hebt neergelegd in ons hart, opdat wij geluk mogen vinden in ons leven, U bidden wij: Schenk ons uw Geest van wijsheid dat wij niet alleen onze plichten herkennen maar ook de moed hebben iets...