Gebed 7 november

God, geef ons een vuur. Een vuur om ons aan te warmen in een wereld waar het soms zo ongelofelijk koud kan zijn. Laat er mensen zijn die ons warmte willen geven, een vuur om ons bij te lichten op al die plaatsen waar het donker is. Laat er mensen zijn die hun licht...

Gebed 31 oktober

God, niet van doden maar van levenden, niet van de dode letter maar van de levende geest, niet van de mooi weer spelers maar van de oprechte zoekers. U wilt welzijn en geluk voor al uw mensen. In de wereld van nu is er veel angst en dwang. Zijn er zorgen om de aarde....

Gebed 25 oktober

God, onze Vader, als wij even stil worden deze dagen, dan spreekt ons hart van onze dierbare doden; het vertelt van wat we nog hadden willen doen en zeggen en horen, van veel gemiste kansen en van erg mooie dagen. Laat alle liefde die er tussen hen en ons gegroeid is,...

Gebed 10 oktober

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat heerst, laat mij vergeven wie mij beledigde, laat mij verzoenen wie in onmin leven, laat mij geloof brengen aan wie twijfelt, laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt, laat mij hoop brengen...

Gebed 3 oktober

God, Vader van alle mensen, wij proberen bij elkaar te horen als uw kinderen. Een familie van allemaal mensen. Want bij U is ieder mens altijd van harte welkom; niemand uitgezonderd. Help ons om onbevooroordeeld open te staan voor al uw mensen. Geef ook dat wij...

Gebed 26 september

God, Onbereikbaar … als we alleen naar onszelf kijken. Open onze ogen voor de schoonheid van de natuur. Open ons hart voor het goede in mensen. Geef dat wij U daarin herkennen en ontmoeten. God, ver weg en toch heel dichtbij. Als wij ons laten raken door het wonder...

Gebed 19 september

God, Vader en Schepper, U hebt de rijkdom van uw schepping bestemd voor àl uw mensen. Daarbij hebben wij de opdracht om zorg te dragen voor de aarde. En dat wij echt een eerlijke verdeling bewerken. Niemand mag iets tekort komen. Geef dat we ons steeds meer bezig gaan...

Gebed 12 september

God, In een wereld die nog steeds verdeeld is in rijk en arm, in vrij en onderdrukt. In een wereld waarin velen niet eens de kàns krijgen om een menswaardig bestaan te leiden, vraagt U van ons te werken aan vrede en gerechtigheid. Nu nog zijn veel mensen bang voor...

Gebed 5 september

God, In een wereld waarin geweld zoveel ellende veroorzaakt, waar we wegkijken wanneer wezenlijke menselijke waardigheid met voeten wordt getreden, roept U ons op tot meeleven en vergevingsgezindheid. In een wereld waarin velen niet welkom zijn door vooroordelen en...

Gebed 29 augustus

God van liefde, Het is uw wil dat mensen het leven delen met elkaar. in onderlinge zorg en aandacht, met name voor de zwakken, de machtelozen in onze samenleving. Jezus heeft ons geleerd dat samen leven van ons vraagt dat we met hen kunnen breken en delen, niet alleen...

Gebed 23 augustus

God, onze Schepper en Vader, voor U zijn alle mensen gelijk, allen zijn U even lief. Zegen ons samenzijn de komende week opdat wij net als Jezus, uw Zoon, elkaar zien en behandelen als gelijken en onszelf nooit belangrijker achten dan wie dan ook, om welke reden dan...

Gebed 9 augustus

Jezus, U bent niet gekomen om zoete broodjes te bakken, niet voor de lieve vrede. U bent niet gekomen om mooi weer te spelen, niet voor de aardigheid. U bent niet gekomen omdat u alles wel goed vond. Uw komst is een aanklacht tegen mistoestanden; ook tegen die van...