Gebed 5 juni

God, Wij vieren het Heilig Sacrament van breken en delen. Het teken van liefde en trouw. Het teken van ook jij, van jij eerder dan ik, van U. Jezus heeft ons dit sacrament gegeven om al vierend in contact te blijven met U en met elkaar. Moge onze saamhorigheid groeien...

Gebed 29 mei

Drie-ene God, van alle mensen, te vinden in de stilte van ons hart. En te zien in mensen die door uw Geest bewogen worden. Wees aanwezig in ons midden en raak ons met uw Geest. Dan gaan wij steeds meer lijken op Jezus. Anderen zullen U kunnen herkennen in onze manier...

Gebed 8 mei

God, uw liefde gaat uit naar ieder mens op aarde, maar het zijn onze handen die uw liefde moeten doorgeven aan elkaar. Het zijn onze ogen die moeten zien waar U door ons zorg kunt geven. Het zijn onze oren die moeten horen de noodkreten van mensen voor U bestemd. Help...

Gebed 1 mei

God, uit ons dagelijkse leven met al zijn haast en zijn sores, met zijn vreugde en verdriet komen wij bij U. Wij zoeken bij U naar een moment van rust en bezinning. Maar ook van blijheid en saamhorigheid. Wij vieren dat we samen uw volk op aarde zijn. Wij danken U dat...

Gebed 24 april

God, Jezus van Nazareth is voor mij: iemand die met me meetrekt ook als de tocht zwaar is die me overeind helpt als ik dreig te bezwijken die me liefdevol terechtwijst als ik ongelijk heb die me vergeeft als ik gezondigd heb die aanwezig is als anderen me verlaten...

Gebed 17 april

God, u bent onze reisgenoot en onze gids door het leven. Toch ervaren we u vaak als een vreemdeling, een grote onbekende, alsof U ons niets te zeggen zou hebben. Leer ons luisteren naar uw woord, uitgesproken door Jezus, doorgegeven in de geschiedenis, in en door...

Gebed 10 april

God, U roept ons op heel zorgvuldig met alle leven om te gaan. Om alles wat het leven waardevol maakt te delen, zodat iedereen zinvol en menswaardig kan leven. Daarom ook moeten we werken aan vrede. Toch valt het ons soms moeilijk om te geloven in en te werken aan een...

Gebed 3 april

God Kijk naar ons om. Wij zijn op zoek naar een nieuw begin, naar licht en leven. Help ons op te staan uit de sleur van alledag om hier samen het feest van Pasen te vieren. De opstanding van Jezus die een nieuwe dageraad geworden is voor toen, nu en alle tijden. Moge...

Gebed 27 maart

Goede God, we krijgen op Palmzondag een palmtakje. Het symbool van hoop en nieuw leven, Wij geloven en vertrouwen erop dat ons huis en allen die er wonen gezegend zijn. Ook familieleden, vrienden en allen die we in ons huis welkom heten. Vandaag en in deze Goede Week...

Gebed 20 maart

God, We stuiten telkens op oorlog, lijden en dood . we zien dat sommigen door ziekte een lijdensweg moeten gaan die je niemand gunt. Er sterven kinderen, steeds weer verongelukken jonge mensen. U leert ons keer op keer: houd elkaar vast in moeilijke dagen, ondersteun...

Gebed 13 maart

Gebed om te zien Heer onze God, neem bij mij weg wat mij verhindert U te zien. U te zien in de glimlach van een kind in de bloei van een bloem in de kleur van een boom. Neem bij mij weg wat mij verhindert U te zien in de warmte van een vriend in de trouw van een mens...

Gebed 6 maart

God van mensen, vragende mensen, als de Israëlieten in de woestijn dorstend naar water. Waar kan ik mijn dorst lessen? Dorst naar een zinvol bestaan, naar geluk. U bent de bron, in U moeten we de antwoorden zoeken op onze vragen. Schenk ons uw geest van kracht dat wij...