Gebed 2 maart

Heer, Gij kent ons hart
Gij weet
hoezeer wij verlangen naar vrede en geluk.
Als het donker is, zoeken wij naar licht;
Als het koud is naar warmte,
zijn we in nood, dan zien we uit
naar iemand die ons kan helpen.
Kom dan in ons bestaan, neem
ons bij de hand,
verwarm ons hart en verlicht ons pad.
Spreek tot ons uw woord van vrede
en laat ons geborgen zijn in uw liefde
die alle begrip te boven gaat.

Gebed 1 maart

1 maart Soberheid

Vasten is een kuur in soberheid
Soberheid wil zeggen:
gelukkig kunnen zijn met je deel en glimlachen
om de beperkingen om datgene wat je mist.

Vasten is veertig dagen groeien
naar de vreugde van het leven zoals het is.
Gelukkig zijn met het strikt noodzakelijke,
met het natuurlijke:
het is een aparte vreugde.

Zo is vasten een weg naar Pasen:
verrijzen uit dat gevoel van leegte en zinloosheid
dat overvloed
altijd met zich meebrengt.

Manu Verhulst

Gebed 26 februari

Heb ik nu gebeden?

Vraag me niet wat bidden is… misschien peinzen over mijn oorsprong: geboorte geheimzinnig uniek debuut, trappelend in eigen bloed en water, uit een vrouw geboren, … uit God geboren?
Vraag me niet wat geloven is ,.. misschien verlangen naar de kinderjaren met het ritme van een ochtend- en avondgebed … een lieve Heer die mijn jeugd verblijdt?
Vraag me niet wat kerken is misschien kijken naar gevouwen handen, gebogen hoofden, gebroken brood … en God in ons midden?
Vraag me niet wie God is … misschien zoeken naar bestemming, naar leven voor altijd, … mijn naam geschreven in de palm van Zijn hand?
Als je het toch vraagt dan ga ik naar m’n oorsprong: een doolhof van vragen, een bed vol geheimen waaraan ik niet durf te denken…dan ga ik naar mijn jeugd en kom bij een kind, met wie ik niet meer kan bidden … dan ga ik naar gevouwen handen,
gebogen hoofden, gebroken brood en proef bevrijding en angst… dan ga ik naar de Zoon van God en kom bij een kruis, waaraan ik niet durf te hangen….
Vraag me niet wat bidden is maar ’t brandt mij op de lippen om jou te vragen: heb ik nu gebeden?

Gebed 25 februari

Om een samenleving

Om een samenleving die van kinderen houdt en hen speelruimte laat – die om ouderen geeft en van hen leren wil – die mensen waardeert om meer dan prestatie – om een menselijke samenleving wil ik bidden.

Om een samenleving die goed beseft dat eten smaakt van de honger – dat drinken lest wie dorst heeft – dat het leven genieten en ontzeggen is – om een menselijke samenleving wil ik bidden.

Om een samenleving die bruisen en hartelijk feesten kan die eerbied heeft en ingetogen is – die smakelijk proeven en werkelijk vasten kan – om een menselijke samenleving wil ik bidden.

Amen.

Gebed 24 februari

Dromen van inzet

Als iedereen de handen uit de mouw zou steken en zich zou inzetten om elke mens een beetje gelukkiger te maken, dan zou het samenleven veel gemakkelijker worden, God.
De sterkere kan het dan opnemen voor de zwakkere en de grootste kan aan de kant van de kleinste gaan staan.
Maar vaak gebeurt dat niet en blijf ik zelf ook op mijn eigen eilandje leven, zonder rekening te houden met anderen.
Nu wil ik U vragen, God, mij een duw in de rug te geven om zelf die eerste stap te zetten.
Misschien dat de droom van een mooiere wereld voor élke mens dan toch vandaag kan beginnen!

 

Gebed 23 februari

Help mij

God, bij U hoef ik me niet anders voor te doen dan ik ben. Bij U hoef ik geen masker te dragen.
Bij U hoef ik geen mooi weer te spelen, want U kijkt daar dwars doorheen.
U kent mij, doorschouwt mij, U weet alles wat ik in mijn leven heb meegemaakt.
U kent de mooie en de donkere momenten in mijn leven. U kent mijn hart nog beter dan ik het ken.
U kent de diepste wonden in mijn hart en in mijn bestaan. U aanvaardt mij zoals ik ben en U houdt van me zoals ik ben.
Help mij, om ook mijzelf te aanvaarden zoals ik ben. Help mij om van mijzelf te houden zoals U van mij houdt.
Help mij om mijzelf te zijn en help me om de mens te worden zoals U mij bedoeld hebt.

Gebed 22 februari 2021

Morgen gebed

God, ik dank u voor deze nieuwe dag. Ik dank U om het licht van de zon, omdat ik mag leven.
Om de nieuwe kansen die ik elke dag weer krijg. Ik dank U omdat U mijn Vader bent, omdat ik Uw kind mag zijn.
Om het werk dat ik heb en vandaag weer mag verrichten. Help mij vandaag bij alles wat ik doe. Dat ik mijn werk goed kan verrichten,
Dat ik de juiste woorden zeg, en de goede dingen doe. Behoed mij deze dag vooralles wat mij kan schaden. Maak mij deze dag gelukkig.
Ik bid ook voor alle mensen van wie ik houd. Bescherm ze, zegen ze en begeleid ze bij alles wat ze vandaag doen.
Amen

Gebed 19 februari

Heer onze God,

Juist in deze 40-dagentijd, tijd van inkeer, tijd ook van meer toeleg op het gebed en omzien naar onze naasten bidden en vragen we u: Help ons bij alle negativiteit die we in ons leven ervaren toch moed te blijven houden om mensen nabij te zijn, die onze warmte het hardst nodig hebben. Zo mogen wij doorgevers zijn van uw liefde. Amen

Gebed Aswoensdag 17 februari

Heer onze God,

Met deze Aswoensdag staan we aan het begin van de 40-dagentijd. Misschien zijn we hier helemaal nog niet mee zo bezig, juist door alle beslommeringen van de Covid-pandemie.

We bidden en vragen u: Sta ons bij met uw H. Geest, om onze oren en ogen te openen en vooral ons hart, om zo te kunnen ervaren waar het werkelijk op aan komt in deze wereld; om zo mee te bouwen aan uw koninkrijk. Amen

Gebed 18 februari

We gaan op weg deze vastentijd(40 dagentijd), ook al weten we niet welke hobbels we op deze weg tegenkomen.

Wat ons wel gevraagd wordt om onze talenten te gebruiken, zodat die weg tot heil mag zijn voor velen.

Wat we zeker weten, mochten we op die weg dreigen te verdwalen we op Jezus mogen vertrouwen, die door zijn Verrijzenis voor ons eeuwig leven heeft verworven en die voor ons is : de weg, de waarheid en het leven.