Gebed 27 juni

God, wij denken aan uw rijk op aarde, dat rijk van vrede en liefde voor iedereen, wij verlangen naar een wereld waarin het goed gaat met al uw mensen. De weg ernaartoe blijkt zo ontzettend lang. We raken bijna ontmoedigd. Verdiep ons geloof in uw aanwezigheid en laat...

Gebed 20 juni

God, We zijn zowel gast in , als rentmeester over uw schepping, God, wij mogen genieten van al het mooie dat daarin te vinden is. We zijn ook gastheer en gastvrouw in uw schepping, geroepen om anderen welkom te heten in ons leven, om met goed beheer deze aarde...

Gebed 6 juni

God, Vader van alle mensen, onvindbaar in de ruimte boven ons, maar te vinden in de stilte van ons hart, onzichtbaar in de wereld om ons heen, maar wel te zien in mensen die door uw Geest bewogen worden, zonder gezicht maar wel te herkennen in Jezus, de profeet van...

Gebed 30 mei

Geest van God, Geest van Jezus, Geest van water en vuur, Geest van storm en wind, wees voor ons als een verfrissend bad opdat wij opstaan uit de slaap van sleur, van onverschilligheid. Vuur ons aan om in beweging te komen, opdat wij niet bang zijn onze nek uit te...

Gebed 23 mei

God, die, stil maar voelbaar, aan het licht komt overal waar mensen verbondenheid beleven, waar zij één zijn in hun wil om deze aarde bewoonbaar te maken voor iedereen, niemand uitgezonderd. Moge de Geest van saamhorigheid, die Jezus bezielde, ook over ons neerdalen...

Gebed 16 mei

God, bewaar ons ervoor lijnen te trekken, die grenzen worden, aan onze kant zij van wie wij houden, aan de andere kant de rest. Behoed ons ervoor drempels op te werpen die laten struikelen, barrières die anderen buitensluiten. Laat niet toe dat wij woorden spreken die...

Gebed 9 mei

God van mensen, waar vriendschap heerst en liefde, daar laat U zich vinden. Als U in onze tijd voor velen onvindbaar lijkt te zijn, moeten wij ons afvragen of die vriendschap en liefde wel voldoende zichtbaar worden in onze eigen manier van leven. Help ons de liefde...

Gebed 2 mei

God, onze Vader in de hemel, U die niet schreeuwt, maar intens luistert. U die de geknakte mens niet breekt, maar heelt. U die niet onderuithaalt, maar omhoog haalt. U die niet uitdooft, maar verwarmt. U die niet heerst, maar dient. U die niet angstig maakt, maar...

Gebed 26 april

God, wees onze mond als we alleen maar kunnen stamelen. Wees onze handen als onze armen tekort zijn. Wees onze voeten als we niet verder kunnen. Wees ons oog als we het niet meer zien zitten. Wees ons hart als we gevoelloos worden. Wees onze kracht als we machteloos...

Gebed 19 april

God, laat het ook vandaag mogelijk worden dat bange mensen steun vinden bij elkaar, dat zij die niet meer kunnen geloven, toch licht zien, dat zij die wanhopen toch vertrouwen krijgen in de toekomst. Laat het ook vandaag mogelijk worden dat deuren en ramen opengaan en...

Gebed 4 april

God, Wij zijn op weg naar Jeruzalem, het Jeruzalem van toen, 20 eeuwen geleden, maar ook het Jeruzalem van nu, de werkelijkheid van deze tijd. Ook nu moeten we kiezen: voor Hem of tegen Hem, roepen we vandaag hosanna, maar zijn we dat morgen vergeten? zeggen we ja...

Gebed 29 maart

God, laat uw bevrijdende aanwezigheid voelen, overal waar mensen hard zijn in hun oordeel over anderen en zich ver verheven voelen boven degenen die in hun ogen verkeerd gehandeld hebben; overal waar mensen niet kunnen vergeven en alleen maar roepen om strengere...