Gebed 8 oktober

God, U die er bent voor de mens met uw levenskracht, U die uw leefregels hebt neergelegd in ons hart, opdat wij geluk mogen vinden in ons leven, U bidden wij: Schenk ons uw Geest van wijsheid dat wij niet alleen onze plichten herkennen maar ook de moed hebben iets meer te doen dan de geboden en verboden van ons vragen. Dan alleen zullen we echt uw mensen zijn, vandaag en alle dagen. Amen

Gebed 22 september

God van alle mensen, God voor alle mensen, U laat uw Geest waaien waar hij wil, overal ter wereld brengt hij mensen in beweging om te werken aan vrede, aan eerbiediging van mensenrechten, aan een rechtvaardige verdeling van de rijkdommen der aarde. Schenk ook ons uw geest van wijsheid en kracht opdat ook wij in beweging komen om te werken aan een samenleving waarin ruimte is voor ieder mens, vrede en welvaart voor iedereen. Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen

Gebed 16 september

Onze Vader in de hemel, Vader van grote en kleine mensen, van de machthebbers en van de rechtelozen in onze wereld. we hebben U door Jezus van Nazareth leren kennen als een God met voorliefde voor de kleinen. Help ons om onze kleinheid te beseffen en ons nooit boven anderen verheven te voelen. Help ons de weg te gaan die Jezus ons gewezen heeft, de weg van de dienstbaarheid. Dat bidden wij in Jezus’ naam. Amen.

Gebed 10 september

God, wij komen hier bij U om te luisteren naar uw boodschap, ons gebracht door Jezus, uw gezondene. Soms lijkt het ons dat Hij teveel vraagt van ons, meer dan we kunnen opbrengen. Schenk ons daarom uw geest van kracht opdat wij, door Hem gedragen, geen macht nastreven maar dienstbaar aan elkaar durven zijn, zoals Hij dat was in zijn aardse leven. Dat vragen wij U in zijn naam. Amen

Gebed 3 september

God van tijd en eeuwigheid, in de stilte van dit moment bidden wij U; open onze oren voor uw boodschap van heil en genade, bevrijd ons van onze doofheid zodat we uw woord verstaan. Open onze ogen voor de schoonheid van uw schepping en genees onze blindheid opdat we een goed zicht hebben op de werkelijkheid van ons aardse bestaan. Open onze monden opdat wij woorden spreken van meeleven, woorden die anderen troosten en opbeuren. Dat bidden wij in Jezus’ naam. Amen

Gebed 20 augustus

God van Abraham, Isaak en Jacob, God van Mozes en David, God van Jezus van Nazaret, onze God en Vader, alle tijden door gaan mensen U ter harte. Steeds weer probeert U hun de juiste weg door het leven te wijzen. Toch maken mensen meer dan eens verkeerde keuzes. Schenk ons uw kracht opdat we niet toegeven aan de beproeving. De weg van de minste weerstand lijkt immers ook vaak de beste. Laat ons steeds meer kiezen voor Uw weg ten leven, vandaag en alle dagen. Amen

Gebed 6 augustus

God, ver weg en toch begaan met mensen, met name met hen die uitgeput zijn, aan het eind van hun krachten, in U kunnen ze kracht putten om toch verder te gaan. God, ongrijpbaar en toch te ontmoeten in mensen, die anderen ondersteunen op hun levensweg, juist als zij tegenwind te verduren hebben. Wees hier in ons midden en laat ons uw kracht ervaren. Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen.

Gebed 30 juli

God, U bent de onzichtbare kracht, die ons ondersteunt in moeilijke dagen, uitkomst biedt als we het niet meer zien zitten, die brood voor de hongerige mensen bent en water voor de dorstige, trek met ons mee op onze levensweg en laat ons uw kracht ervaren als onze weg moeilijk begaanbaar is. Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen.

Gebed van 22 juli

God van het verbond, onzichtbaar voor mensenogen en toch te zien in mensen die goed zijn voor elkaar, onhoorbaar voor mensenoren, en toch te horen in woorden van begrip en hartelijkheid die mensen uitspreken aan elkaar, ongrijpbaar voor mensenhanden en toch tastbaar aanwezig in mensen die weten van breken en delen, van zorg en aandacht voor de ander.

Wees ook aanwezig in ons biddend samen zijn en verdiep onze onderlinge verbondenheid.

Amen

Gebed 15 juli

God, geef ons de rust u te zoeken om op adem te komen en de stilte te horen. Geef ons mededogen voor hen, die op onze weg komen en de richting kwijt zijn. Laat ons zien wat voorhanden is Iaat ons zie wat onmogelijk lijkt. Laat ons al het mógelijke doen. Help ons onze overvloed delen zodat niemand te kort komt. Geef dat wij blijven werken aan uw koninkrijk. Amen

Gebed 8 juli

God van mensen, U roept ons om deze wereld bewoonbaar te maken voor iedereen, Ieder van ons hebt U de opdracht gegeven om te werken aan vrede en gerechtigheid, aan vriendschap en solidariteit. Schenk ons uw kracht om samen met elkaar te bouwen aan een gemeenschap waarin ieder zich thuis voelen kan. Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen

Gebed 25 juni

God, onze Vader, U hebt ons geschapen voor het leven, niet een leven dat bedreigd wordt door dood en verderf, maar een leven in vrede en gerechtigheid voor ieder mens. Niet een leven dat vergald wordt door haat en nijd maar een leven dat in liefde gedeeld wordt met anderen. Schenk ons uw Geest opdat wij leven zoals U ons bedoeld hebt, als mensen die geven om elkaar, naar het voorbeeld van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen