Gebed 12 september

God, In een wereld die nog steeds verdeeld is in rijk en arm, in vrij en onderdrukt. In een wereld waarin velen niet eens de kàns krijgen om een menswaardig bestaan te leiden, vraagt U van ons te werken aan vrede en gerechtigheid. Nu nog zijn veel mensen bang voor...

Gebed 5 september

God, In een wereld waarin geweld zoveel ellende veroorzaakt, waar we wegkijken wanneer wezenlijke menselijke waardigheid met voeten wordt getreden, roept U ons op tot meeleven en vergevingsgezindheid. In een wereld waarin velen niet welkom zijn door vooroordelen en...

Gebed 29 augustus

God van liefde, Het is uw wil dat mensen het leven delen met elkaar. in onderlinge zorg en aandacht, met name voor de zwakken, de machtelozen in onze samenleving. Jezus heeft ons geleerd dat samen leven van ons vraagt dat we met hen kunnen breken en delen, niet alleen...

Gebed 23 augustus

God, onze Schepper en Vader, voor U zijn alle mensen gelijk, allen zijn U even lief. Zegen ons samenzijn de komende week opdat wij net als Jezus, uw Zoon, elkaar zien en behandelen als gelijken en onszelf nooit belangrijker achten dan wie dan ook, om welke reden dan...

Gebed 9 augustus

Jezus, U bent niet gekomen om zoete broodjes te bakken, niet voor de lieve vrede. U bent niet gekomen om mooi weer te spelen, niet voor de aardigheid. U bent niet gekomen omdat u alles wel goed vond. Uw komst is een aanklacht tegen mistoestanden; ook tegen die van...

Gebed 1 augustus

God, Help ons door de aandacht van lieve medemensen als we bang zijn voor de stormen van deze tijd als we de wind tegen hebben en we vermoeid en angstig zijn geworden als we teleurgesteld zijn geraakt in de kerk van onze dagen, dat wij blijven geloven in het waaien...

Gebed 25 juli

God, help ons na de denken over wat ons leven zinvol en waardevol maakt. Dat we ons gedrag niet laten beheersen door allerlei bijkomstigheden. U roept ons op om aandacht te hebben voor datgene waarin iets van uw hemel in ons midden werkelijkheid kan worden. Help ons...

Gebed 18 juli

Goede God, heb geduld met onze onbeholpenheid en maak ons stil van binnen opdat wij in die stilte diep van binnen weten van uw nabijheid. Open ons hart en onze ziel voor uw aanwezigheid opdat wij U kunnen ervaren, neem bezit van onze gedachten opdat wij uw boodschap...

Gebed 4 juli

God, Als we de neiging hebben om mensen heen te lopen en de weg van de minste weerstand te gaan, God, help ons te handelen als die Samaritaan. Als we ons verschuilen achter belangrijke zaken die nog moeten gebeuren, God, help ons te handelen als die Samaritaan. Als we...

Gebed 27 juni

God, wij denken aan uw rijk op aarde, dat rijk van vrede en liefde voor iedereen, wij verlangen naar een wereld waarin het goed gaat met al uw mensen. De weg ernaartoe blijkt zo ontzettend lang. We raken bijna ontmoedigd. Verdiep ons geloof in uw aanwezigheid en laat...

Gebed 20 juni

God, We zijn zowel gast in , als rentmeester over uw schepping, God, wij mogen genieten van al het mooie dat daarin te vinden is. We zijn ook gastheer en gastvrouw in uw schepping, geroepen om anderen welkom te heten in ons leven, om met goed beheer deze aarde...

Gebed 6 juni

God, Vader van alle mensen, onvindbaar in de ruimte boven ons, maar te vinden in de stilte van ons hart, onzichtbaar in de wereld om ons heen, maar wel te zien in mensen die door uw Geest bewogen worden, zonder gezicht maar wel te herkennen in Jezus, de profeet van...