KEARK OP ’N KOP

Keark op ’n kop, dat is Kliederkerk op z’n Twents. Kliederkerk komt van ‘Messy Church’, een feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn, overgewaaid uit Engeland. Het concept slaat aan, overal schieten zogenaamde Kliederkerken uit de grond, en een groeiend aantal...

Opgave voor het H. Vormsel 2023

In groep 8 staan de kinderen op het punt de basisschool te verlaten en wordt er een belangrijke periode afgesloten. Nu ze op het punt staan de volwassener wereld in te trekken kunnen zij een steuntje in de rug gebruiken. U als ouder heeft hen bij het doopsel op een...

Bericht van het Aartsbisdom

Aartsbisdom publiceert diocesaan synodeverslag Het Aartsbisdom Utrecht publiceert op vrijdag 3 juni het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode. Daarin staat wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de...

Synodale weg 2021-2023

Paus Franciscus heeft de wereldwijde Rooms-Katholieke Kerk opgeroepen na te denken over de inbreng van gelovigen in het kerkelijk leven en de kerkelijke besluitvorming: Synode 2021-2023. De Rooms-Katholieke kerk zit in een ‘synodaal proces’. Jezuïet Jos Moons legt in...

Opgave voor het H. Vormsel 2022

Het woord vormsel komt van een oudhollands woord ‘vromen’. Dat betekent ‘sterk maken’. In groep 8 staan de kinderen op het punt de basisschool te verlaten en wordt er een periode afgesloten waarin u hen aan de hand naar de school gebracht hebt. Nu ze op het punt staan...

Communie thuis ontvangen

Beste parochianen, Door omstandigheden als ziekte of andere redenen, maar ongetwijfeld ook ten gevolge van de Corona crisis, is het niet voor iedereen mogelijk een liturgische viering bij te wonen. Het niet bij kunnen wonen van een liturgische viering kan deels worden...