Adventsactie “Delen snakt naar meer”

Als parochie Lumen Christi zullen wij dit jaar het advent project “voldoende eten voor kinderen in Nicaragua” omarmen.
In Nicaragua is 70 procent van de plattelandsbevolking arm. Ondervoeding is een groot probleem. Moeder en kindersterfte kennen in dit land de hoogste cijfers van Centraal Amerika. Palacaguina is een van de armste en droogste gebieden in Nicaragua. Gezinnen kampen er met een groot tekort aan voedsel. Als gevolg daarvan is ruim 25 procent van de kinderen ondervoed en heeft een groei- en ontwikkelachterstand.
Het doel van het advent project is om gezinnen in Palacaguina te leren moestuinen op een duurzame wijze te bewerken. De bevolking leert moestuinen op een gezonde manier bewerken en de grond op langere termijn vruchtbaar te houden. Het project komt ten goede aan een kleine 700 mensen uit 144 gezinnen. De kinderen in deze gezinnen zijn ondervoed. De gezinnen krijgen training in duurzame landbouw- technieken, om de opbrengst van hun moestuinen te verbeteren en kennis van goede voeding te verhogen. Ieder gezin ontvangt een startpakket dat bestaat uit een schoffel, gieter, pikhouweel en zaden om hun eigen groenten te kweken. Verder ontvangen zij vouchers die zij in noodsituaties in kunnen wisselen voor voedselpakketten.
Samen met adventsactie kunt u bijdragen een wereld waar mensen voor zichzelf en hun gezinnen kunnen zorgen en welvaart rechtvaardig wordt verdeeld. U kunt dat kleine duwtje in de rug geven. Vanuit het diaconaal beraad hopen wij van harte dat u een financiële bijdrage kunt en wilt leveren aan dit bijzondere project.
“Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom,” zo schrijft Adventsactie op haar website. “U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.”

Meer informatie over de projecten van Adventsactie: www.adventsactie.nl specifiek voor Lumen Christi

Nieuws van Caritas

Helpt u ons, dan kunnen wij anderen helpen

Beste mensen, de wintertijd is weer begonnen.. We maken het ondanks deze Corona gezellig thuis. De feestdagen van Sinterklaas en Kerstmis naderen. ’s Avonds is het alweer vroeg donker. Ook juist in deze tijd proberen wij als Caritas om mensen die hulp nodig hebben voort te helpen.

Wat doet Caritas?
Caritas biedt hulp en ondersteuning aan individuele personen en of families in nood binnen de parochie grenzen. Hierbij kunt u denken aan het aanschaffen van een wasmachine, een fiets, huisraad, bijzondere ziektekosten en dergelijke. Mochten gemeentelijke of andere instanties u niet meer kunnen helpen, dan kunt u een beroep doen op Caritas.
Ook dit jaar hebben we weer kunnen voorzien in noodzakelijke voorzieningen, zoals vloerbedekking, bedden, een fornuis, een stofzuiger, kleding, schoolspullen, bijdrage in medische kosten en ga zo maar door. Dit kunnen wij alleen realiseren door giften die wij ontvangen en door opbrengsten van de kerkcollecte.

Hoe kunt u ons ondersteunen?
Normaal gesproken wordt er in het derde weekend van november in de kerk in Ootmarsum een collecte gehouden voor Caritas. Aangezien er door Corona echter een maximum is gesteld aan het aantal kerkgangers, verzoeken wij u om dit jaar een bijdrage naar ons over te maken, zodat wij dit werk kunnen blijven doen. Mocht u Caritas een warm hart toedragen, dan kunt u ons ondersteunen via een eenmalige gift of een jaarlijkse donatie. Kijk hiervoor op onze site
www.caritaslumenchristi.nl

Ons bankrekeningnummer is NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi.

Sinterklaasactie
We zullen dit jaar met Sinterklaas weer een “zeeppakket” aanbieden aan cliënten van de voedselbank. Dit pakket wordt ook geschonken aan gezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In het pakket zitten onder andere wasmiddel, shampoo, tandpasta, handgel, etc. Zo blijft er hopelijk voor deze gezinnen meer financiële ruimte over om de feestdagen door te komen. In totaal worden er maar liefst 240 pakketten uitgedeeld.

Hoe kunt u ons bereiken?
Zeker in deze bijzonder Coronatijd zijn er steeds meer mensen die de eindjes aan elkaar moeten knopen. Houd uw oren en ogen open voor de nood van anderen. Weet dat wij als Caritas kunnen helpen als mensen hulp nodig hebben.
Wij zijn bereikbaar via onze website, rechtstreeks of via de diakens Kerkhof Jonkman of Van Vilsteren

Wie zit er in het bestuur van Caritas?
Uit alle locaties van de parochies zit er een vertegenwoordiger in het bestuur van Caritas.
Voor Lattrop is dit Hans Japink, voor Tilligte zijn dit Rienet Gerwers en Irma Oude Nijhuis, voor Agelo en Ootmarsum zijn dat Maria Kreuwel en Annemarie Hulsmeijers. Namens De Lutte zit Peter Welhuis in het bestuur, voor Beuningen Peter Metgod en voor Denekamp zijn dat Beate Nieuwhuis en Jolijn Grote Punt. Voor Noord Deurningen zijn we nog op zoek naar een geschikte kandidaat.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot een van de bestuursleden. De contactgegevens van Caritas staan ook vooraan in het parochieblad vermeld.
Mogen we in deze tijd rekenen op uw steun?

Annemarie Hulsmeijers, Caritas

Bezoek van De Zandtovenaar verschoven naar volgend jaar

Beste mensen,
Het is heel jammer, maar we kunnen niet anders dan meedelen dat het bezoek van De Zandtovenaar aan Lumen Christi niet door kan gaan.
De Zandtovenaar zou op vrijdag 18 december op het Nicolaasplein een voorstelling verzorgen in samenwerking met de verteller Theo Scholte Lubberink uit Agelo en de themakoren van Denekamp en Lattrop o.l.v. de dirigent Dennis Oude Nijeweme.

We zijn heel blij dat De Zandtovenaar heeft toegezegd volgend jaar naar de parochie te willen komen en wel op vrijdag 17 december 2021.

Pastoresteam, parochiebestuur en werkgroep “10 jaar Lumen Christi”.

In de Advent, toeleven naar Kerst

Vier avonden, voor wie zich bewust wil voorbereiden op het Kerstfeest.
De lezingen van de vier zondagen van de Advent, die we gezamenlijk zullen lezen, zijn het uitgangspunt om met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis van dit feest voor ons nu.
Bijbelkennis is niet nodig; elke bijeenkomst zal worden ingeleid met een korte uitleg. Voor materiaal wordt gezorgd.

  • 1e bijeenkomst: donderdag 26 november, parochiecentrum De Lutte
  • 2e bijeenkomst: donderdag 3 december, parochiecentrum Tilligte
  • 3e bijeenkomst: donderdag 10 december, parochiecentrum Beuningen
  • 4e bijeenkomst: donderdag 17 december, parochiecentrum Noord-Deurningen

Tijd: 20.00-21.30uur.

De vier bijeenkomsten zijn door het thema van de Advent met elkaar verbonden, maar u kunt eventueel ook één of enkele bijeenkomsten bijwonen. Deelname is gratis; een kleine vrijwillige bijdrage voor de koffie wordt op prijs gesteld.
De avonden worden begeleid door pastor José van den Bosch.
Vooraf aanmelden bij het secretariaat van parochie Lumen Christi: secretariaat@lumenchristi.nl. Tel: 353551.

Maximaal 8 deelnemers per avond (en onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond de coronacrisis).