Opbrengst inzameling Voedselbank Oost-Twente

Het is al weer een aantal weken geleden dat wij onze actie in de kerken van ons parochieverband Lumen Christi hebben afgerond.
Het was duidelijk dat de opbrengst m.b.t. het verzamelen van boodschappen achterbleef, in vergelijking met voorgaande jaren.
Dit heeft duidelijk te maken met Corona, waardoor de kerken minder bezocht werden. Wel werd er door meer parochianen geld overgemaakt op de voedselbank rekening, om boodschappen voor te kopen. Ruim Euro 1000,–
De voedselbank Oost Twente heeft ook een oproep gedaan aan alle gezinnen en ook via het vrouwennetwerk in Oldenzaal, om DE punten te doneren.
Het werd een groot succes en het resultaat van onze gehele DE actie was: 611.000 DE punten en deze worden door Douwe Egberts omgezet in pakken koffie voor onze cliënten.
Wij zijn tevreden en kunnen onze cliënten hiervan laten profiteren.
Dank voor jullie steun.

Hans Oortman

Locatie nieuws

Actie Kerkbalans 2021
Afgelopen weken is de actie Kerkbalans gehouden.
Veel retour enveloppen zijn terug, echter niet alle.
I.v.m. corona worden, zoals u hebt gelezen, de retour enveloppen niet bij u opgehaald, maar deze kunt u inleveren bij de vrijwilligsters vermeld in de brief of in de brievenbus van de kerk. Graag zouden we alle retourenveloppen zo spoedig mogelijk ontvangen, zodat we de administratie hiervan kunnen verwerken.
Juist in deze tijd van corona, waarin we de collectes moeten missen en kerktv mogelijk is gemaakt voor iedereen, is een financiële bijdrage zeer welkom.
Wij willen alle parochianen bedanken die aan de actie hebben deelgenomen.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar alle vrijwilligers die hebben meegeholpen met actie kerkbalans.

NLDoet
We doen weer mee met NL Doet! De grootste vrijwilligersactie van Nederland.
De NLDoet dag/weekend is dit jaar niet in maart, maar in het weekend van 28/29 mei.
Twee klussen dit jaar!
We gaan wederom de kerk opruimen en schoonmaken en daarnaast zal de blokhut van de kerkhofploeg geschilderd worden.
Ter zijner tijd krijgt u meer informatie over deze jaarlijkse vrijwilligersactie

Bennie, dank je wel!!!

Graag willen we langs deze weg Bennie Koehorst heel hartelijk bedanken voor tientallen jaren rondbrengen van het parochieblaadje.
Een plichtsgetrouwe parochiaan, die elke drie weken door weer en wind zijn ronde fietste, om vele parochianen te voorzien van het parochieblad.
Bennie, ontzettend bedankt!

Locatienieuws ivm Corona

Opnieuw worden we getroffen door het coronavirus. En ook deze keer moeten we er met elkaar voor zorgen dat we het virus onder controle krijgen. Vandaar dat er weer nieuwe regels zijn gekomen waar we ons aan moeten houden.

Coronaregels voor de vieringen in de komende tijd

  • Max. 30 personen per viering
  • Dringend advies om mondkapje te dragen
  • Reserveren bij parochiesecretariaat op woensdagmorgen van 9.00 – 10.00 uur. Liefst telefonisch (tel: 0541-351339) of briefje met naam en telefoonnummer in de brievenbus van de kerk.
  • Wilt u liever thuis de viering live volgen, dat kan via onze KERK TV

Houd hoop en blijf geloven en vertrouwen.

Het is niet makkelijk, maar samen kunnen we het!

De Locatieraad

Kerk openen/sluiten

Onze kerk is elke dag geopend voor een bezoekje, gebed of een kaarsje op steken. Dit wordt mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers.
Marietje IJland heeft vele jaren elke dag de kerk geopend en gesloten.
Zij heeft aangegeven hiermee te stoppen. We willen Marietje dan ook heel hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet.

Voor Marietje is er een opvolg(st)er gevonden. Frans en Marjan Dijkhuis zullen deze taak op zich nemen. Als achtervang (bijv. bij vakantie) neemt Bennie Oude Egbrink deze taak over.
We zijn blij met jullie inzet, zo kunnen we de dagelijkse openstelling van onze kerk mogelijk maken.

De locatieraad