15 augustus 2021 – Maria Tenhemelopneming

Maria Tenhemelopneming valt dit jaar in het weekend. Op zaterdagavond 14 augustus zal er bij goed weer een Mariaviering zijn bij de Mariakapel aan de Schoolweg. De viering is om 19.30 uur en zal in het teken staan van Maria, de patrones van onze geloofsgemeenschap Beuningen. Pastor diaken Van Vilsteren zal voorgaan en het dames- en herenkoor en het themakoor zullen samen de viering opluisteren. Er zullen banken worden geplaatst zodat veel bezoekers van de viering kunnen zitten. Voorafgaand aan de viering zal pastor diaken Van Vilsteren met belangstellenden vanaf de kerk lopen naar de Mariakapel. Ook enkele kinderen met bloemen zullen meelopen. Iedereen die dat wil kan zich hierbij aansluiten. Het vertrek is 19.15 uur bij de kerk, zodat op tijd met de viering bij de kapel kan worden begonnen. Na de viering zal pastor diaken Van Vilsteren met enkele acolieten de hosties ook weer lopend terug brengen naar de kerk.. Aanwezigen die dat willen kunnen zich hierbij aansluiten. Mocht het weer onverhoopt slecht zijn dan zal de viering in de kerk worden gehouden, eveneens om 19.30 uur.
We hopen samen met veel gelovigen op een mooie viering. Ook belangstellenden uit andere locaties zijn van harte welkom op deze “ Moeder-Gods-dag.”

Tot 14 augustus om 19.30 uur bij de Mariakapel aan de Schoolweg.

Gevraagd:

Enkele vrijwilligers voor het ophalen van het oud papier in het buitengebied van Beuningen.
De werkzaamheden worden eens in de vijf weken op een zaterdagochtend uitgevoerd. Gemiddelde tijdsduur is 1.5 uur.
Wij zoeken vrijwilligers, die het oud papier, dat door de bewoners aan de straat is klaargezet, op de wagen te pakken.
De opbrengst van het oud papier komt, het grotendeels, ten goede van de jongeren van Beuningen.
Wie wil ons oud-papier-team komen versterken?
Info: Stichting van Burgstedenfonds
Erna Olde Dubbelink 06-34560420
Jan Oude Nijeweme 06-81842819
Hans Oortman 06-14037486

Locatienieuws ivm Corona

Opnieuw worden we getroffen door het coronavirus. En ook deze keer moeten we er met elkaar voor zorgen dat we het virus onder controle krijgen. Vandaar dat er weer nieuwe regels zijn gekomen waar we ons aan moeten houden.

Coronaregels voor de vieringen in de komende tijd

  • Max. 30 personen per viering
  • Dringend advies om mondkapje te dragen
  • Reserveren bij parochiesecretariaat op woensdagmorgen van 9.00 – 10.00 uur. Liefst telefonisch (tel: 0541-351339) of briefje met naam en telefoonnummer in de brievenbus van de kerk.
  • Wilt u liever thuis de viering live volgen, dat kan via onze KERK TV

Houd hoop en blijf geloven en vertrouwen.

Het is niet makkelijk, maar samen kunnen we het!

De Locatieraad

Kerk openen/sluiten

Onze kerk is elke dag geopend voor een bezoekje, gebed of een kaarsje op steken. Dit wordt mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers.
Marietje IJland heeft vele jaren elke dag de kerk geopend en gesloten.
Zij heeft aangegeven hiermee te stoppen. We willen Marietje dan ook heel hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet.

Voor Marietje is er een opvolg(st)er gevonden. Frans en Marjan Dijkhuis zullen deze taak op zich nemen. Als achtervang (bijv. bij vakantie) neemt Bennie Oude Egbrink deze taak over.
We zijn blij met jullie inzet, zo kunnen we de dagelijkse openstelling van onze kerk mogelijk maken.

De locatieraad