Incasso kerkbijdrage

In april wordt jaarlijks de kerkbijdrage geïnd van de parochianen die hiervoor een machtiging hebben afgegeven. Echter door technische problemen is de kerkbijdrage dit jaar een aantal weken later geïncasseerd. De locatieraad

Locatienieuws Beuningen

Actie Kerkbalans Eerst willen wij alle parochianen dank zeggen voor hun bijdrage in het afgelopen jaar. Wij, als locatie, kunnen niet zonder uw bijdrage. Net als voorgaande jaren houden we in onze geloofs/dorpsgemeenschap weer de jaarlijkse “Actie Kerkbalans”. De...

Allerzielen – Beuningen

Op woensdag 2 november is het Allerzielen. Er is dan om 19.00 uur een communieviering. In deze viering zullen we al onze overleden dierbaren gedenken, maar speciaal de parochianen die sinds Allerzielen vorig jaar zijn overleden. Voor hen zal een kaars worden...

Coronaregels

De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Registreren is niet...

Kerk openen/sluiten

Onze kerk is elke dag geopend voor een bezoekje, gebed of een kaarsje op steken. Dit wordt mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers. Marietje IJland heeft vele jaren elke dag de kerk geopend en gesloten. Zij heeft aangegeven hiermee te stoppen. We willen Marietje dan...