Heilige Cecilia

Zondag 22 november is de dag van de Heilige Cecilia, Patronesse van de koren.
Dit jaar kan ons Dames/Herenkoor helaas wegens het coronavirus deze dag niet vieren.
Het koor heeft dit jaar 2 jubilarissen ,Joke Nijhuis is 25 jaar lid van het Dameskoor en al vele jaren bestuurslid .
Harry Loman is 50 jaar lid van het Herenkoor en al ruim 25 jaar bestuurslid.
Namens het koor willen we hen via deze weg van harte feliciteren met het jubileum en danken voor hen inzet van al die jaren.
Volgend jaar tijdens het Cecilafeest zullen we hier dan ook extra aandacht aan besteden.

Leden Dames/Herenkoor

Adventsactie

Delen snakt naar meer. Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger. Zij kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede (armoedeval), ondervoeding en een gebrekkige opleiding. De armoedeval krijgt mensen al op jonge leeftijd in haar greep en slechts weinigen weten eraan te ontsnappen. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus, waarvoor met name vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn. Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen ontsnappen aan die vicieuze cirkel van armoede en ondervoeding. Jaarlijks voeren zij campagne tijdens de advent periode. Zij steunt dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. Als parochie Lumen Christi zullen wij dit jaar het advent project “voldoende eten voor kinderen in Nicaragua” omarmen. In Nicaragua is 70 procent van de plattelandsbevolking arm. Ondervoeding is een groot probleem. Moeder en kindersterfte kennen in dit land de hoogste cijfers van Centraal Amerika. Palacaguina is een van de armste en droogste gebieden in Nicaragua. Gezinnen kampen er met een groot tekort aan voedsel. Als gevolg daarvan is ruim 25 procent van de kinderen ondervoed en heeft een groei- en ontwikkelachterstand. Het doel van het advent project is om gezinnen in Palacaguina te leren moestuinen op een duurzame wijze te bewerken. De bevolking leert moestuinen op een gezonde manier bewerken en de grond op langere termijn vruchtbaar te houden. Het project komt ten goede aan een kleine 700 mensen uit 144 gezinnen. De kinderen in deze gezinnen zijn ondervoed. De gezinnen krijgen training in duurzame landbouwtechnieken, om de opbrengst van hun moestuinen te verbeteren en kennis van goede voeding te verhogen. Ieder gezin ontvangt een startpakket dat bestaat uit een schoffel, gieter, pikhouweel en zaden om hun eigen groenten te kweken. Verder ontvangen zij vouchers die zij in noodsituaties in kunnen wisselen voor voedselpakketten. Samen met adventsactie kunt u bijdragen een wereld waar mensen voor zichzelf en hun gezinnen kunnen zorgen en welvaart rechtvaardig wordt verdeeld.

U kunt dat kleine duwtje in de rug geven. Vanuit het diaconaal beraad hopen wij van harte dat u een financiële bijdrage kunt en wilt leveren aan dit bijzondere project. Bij het volgende dorpsblad is er een adventszakje bijgevoegd.

Deze kunt u in het kistje deponeren achter in de kerk.

Locatienieuws ivm Corona

Opnieuw worden we getroffen door het coronavirus. En ook deze keer moeten we er met elkaar voor zorgen dat we het virus onder controle krijgen. Vandaar dat er weer nieuwe regels zijn gekomen waar we ons aan moeten houden.

Coronaregels voor de vieringen in de komende tijd

  • Max. 30 personen per viering
  • Dringend advies om mondkapje te dragen
  • Reserveren bij parochiesecretariaat op woensdagmorgen van 9.00 – 10.00 uur. Liefst telefonisch (tel: 0541-351339) of briefje met naam en telefoonnummer in de brievenbus van de kerk.
  • Wilt u liever thuis de viering live volgen, dat kan via onze KERK TV

Houd hoop en blijf geloven en vertrouwen.

Het is niet makkelijk, maar samen kunnen we het!

De Locatieraad

Uitnodinging oogstdankviering

Oogstdankviering

Graag willen we iedereen uitnodigen voor de jaarlijkse oogstdankviering die gehouden wordt op zaterdag 10 oktober om 19.30 uur. Pastor Munsterhuis zal voorgaan in deze mooie gezins-/eucharistieviering, waarin we danken voor de oogst. De corona voorschriften moeten in acht worden genomen, wat inhoudt dat er handen gedesinfecteerd moeten worden en dat de afstand van 1,5 meter toegepast wordt. Vele vrijwillig(st)ers hebben voor deze gelegenheid de kerk, landkruisen en Mariakapelletje weer prachtig versierd. De kinderen gaan op school ook weer iets leuks maken. Het thema- en dames/herenkoor zullen met een klein groepje tijdens de viering garant staan voor passende liederen. Na afloop van de viering kunnen we helaas door de coronamaatregelen niet even bijpraten en geen koffie schenken. We hopen op uw begrip. Ook is het jammer dat “Zij Actief” dit jaar door corona geen bijdrage kon leveren aan de kerkversiering. We hopen dat volgend jaar alles weer bij het oude zal zijn. Het is zeker de moeite waard om tijdens dit weekend ook even bij de landkruisen en het Mariakapelletje te gaan kijken.

Werkgroep oogstdankviering

Herfstwandeling

Op zondag 11 oktober is in combinatie met het oogstdankfeest weer een mooie wandeling uitgezet. Dit met inachtneming van de RIVM regels. Er mogen maximaal 200 personen deelnemen, verdeeld in tijdvakken. Het thema van de wandeling is: ”De kracht van de natuur”. Je kunt kiezen uit 5 of 10 km. De 5 km is erg leuk om met kinderen te lopen. Zeker de moeite waard! Reserveren verplicht: herfstwandeling.beuningen@gmail.com Vol=vol

Organisatie herfstwandeling

Paaskaars

Tijdens de paasviering wordt traditiegetrouw de paaskaars uitgereikt aan een vrijwilliger die erg veel doet voor onze geloofsgemeenschap. Echter door de coronacrisis was er dit jaar geen paasviering. We hebben echter wel gemeend, om ondanks de coronacrisis toch de paaskaars dit jaar uit te reiken.

Dit jaar niet aan één persoon, maar aan een echtpaar, namelijk Bennie en Maria Kamphuis. Bennie, als technische man die altijd klaarstaat voor allerlei klussen. Of het nu gaat om een lekkende goot, lampen vervangen of het helpen restaureren van de glas in lood ramen, hij weet het te maken. En als hij het maakt is het geen half werk, maar is het ook af. Maar ook bijvoorbeeld bij een stroomstoring, als door teveel koffiezetapparaten de stoppen er door zijn gegaan, springt hij op de fiets en weet het snel en deskundig op te lossen.
Ook Maria is op vele fronten actief.
Zo is ze al 40 jaar lectrice bij allerlei vieringen.
Daarnaast is ze er altijd bij als de kerk moet worden schoongemaakt, of als er koffie geschonken wordt na een viering.
Bennie en Maria we waarderen jullie enthousiaste inzet voor onze geloofsgemeenschap, en willen jullie heel hartelijk bedanken voor al jullie vrijwilligerswerk.

Kerk openen/sluiten

Onze kerk is elke dag geopend voor een bezoekje, gebed of een kaarsje op steken. Dit wordt mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers.
Marietje IJland heeft vele jaren elke dag de kerk geopend en gesloten.
Zij heeft aangegeven hiermee te stoppen. We willen Marietje dan ook heel hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet.

Voor Marietje is er een opvolg(st)er gevonden. Frans en Marjan Dijkhuis zullen deze taak op zich nemen. Als achtervang (bijv. bij vakantie) neemt Bennie Oude Egbrink deze taak over.
We zijn blij met jullie inzet, zo kunnen we de dagelijkse openstelling van onze kerk mogelijk maken.

De locatieraad

Coronavirus – Het bijwonen van vieringen via KERK TV

I.v.m. het coronavirus vervallen alle vieringen tot en met 1 juni.
Mochten er tussentijds nieuwe ontwikkelingen zijn, dan houden we u daarvan op de hoogte.

Elk weekend is er een gebedsviering die u gratis via KERK TV kunt bekijken. Dit totdat de beperkende maatregelingen voor het corona virus opgeheven zijn.
De vieringen vinden plaats vanuit Denekamp. Klik op de link KERK TV om deze vieringen online bij te wonen of nog eens terug te kijken. Via http://kerktv.niehoff.nl/ komt u er ook.

Mocht u daarna belangstelling hebben voor kerk tv, (kosten 5,00 per maand) neem dan contact op met dhr. G. Niehoff, Tel: 0541-351451
Voor stilte, gebed en het opsteken van een kaarsje, is onze kerk dagelijks geopend.
Wij wensen u veel sterkte toe in deze onzekere tijd.

De locatieraad

KERK TV

Via onderstaande link kunt u Kerk TV en Kerk TV herhalingen kijken via Internet.
Gaat u hiervoor naar http://kerktv.niehoff.nl/
U komt dan op een site en ziet u wat u moet doen om het verder te regelen.
Als u dat allemaal te lastig vindt neemt u dan rechtstreeks contact op met Gerard Niehoff aan de Venweg 13 in Denekamp. Het telefoonnummer is 0541-351 451.

Er zijn 2 manieren om naar kerk TV te kijken:
• Het is mogelijk om via uw eigen PC, laptop of tablet Kerk TV en Kerk TV herhaling te kijken.
De maandelijks kosten bedragen € 5-.
Deze manier vraagt enige handigheid, maar is te doen.
Als u deze manier kiest moet u zich aanmelden bij de heer Niehoff.

• Het is ook mogelijk om naar de Kerk TV (geen herhaling) te kijken op uw gewone TV scherm. U schaft hiervoor een eenvoudig te bedienen Marcus Video ontvangstkastje aan dat éénmalig € 249,- gaat kosten inclusief de aansluitkosten.
Maandelijkse abonnementskosten bedragen € 5,-.
De aansluiting kan gerealiseerd worden door o.a. Oude Lashof of EP Molendijk.
U kunt dan ook een H. Mis in Denekamp, Tilligte, Noord Deurningen en Ootmarsum kijken.

De Locatieraad