Oogstdankviering 2020 Coronaproof

Corona heeft ervoor gezorgd dat we tegenwoordig noodgedwongen anders met elkaar omgaan. Ook de kerk heeft zich aangepast. Zoals u misschien weet zijn tijden maar ook vieringen gewijzigd. Er wordt communie gedeeld in vieringen waar de diaken of priester voorgaan. Alle...

Informatieavond H. Vormsel

Op maandag 19 oktober om 19:30 uur is er een informatieavond over het H. Vormsel. Deze avond is voor ouders van wie het kind dit schooljaar in groep 8 zit (leeftijd 11-12 jaar). Tijdens deze avond wordt uitleg gegeven over het vormsel zelf, de route er naar toe en het...

Verhalen vertellen via de Kerkradio

Beste mensen, Sinds een aantal weken zijn we bezig om de kerkradio te gebruiken om verbinding te creëren en te behouden met de mensen die aan huis gekluisterd zijn in deze toch wel bijzondere tijd. Dit doen we in de vorm van het vertellen van verhalen via de...

Kerkradio

Er kwam een idee om de kerkradio te gebruiken om een stuk verbinding te creëren en te behouden met de mensen die aan huis gekluisterd zijn. En dit dan in de vorm van het vertellen van verhalen via de kerkradio. U krijgt mooie verhalen (in ’t Twents of in het...

Bericht alleenstaanden

In mei bestaan we 25 jaar. Dit gaan we vieren met een feestelijke bijeenkomst op woensdag 15 mei in de parochiezaal. We beginnen deze middag om 14.30 uur en zouden graag zien dat u zich van tevoren opgeeft. Annie Hollink, tel.nr. 552213 of Miny Meijer, tel.nr....

Bloemetje van de kerk

De Plechelmuskerk in De Lutte beschikt over allerlei vrijwilligers. Onder andere zijn er dames voor het verzorgen van de bloemen. Voor de eerste zondag van de maandag wordt er altijd een extra bloemetje ( boeketje/stukje ) gemaakt voor iemand uit...

Communie thuis ontvangen

Parochianen, die niet meer de vieringen in onze kerk kunnen bezoeken en wel graag de H. Communie thuis willen ontvangen, kunnen dit doorgeven aan het Parochiesecretariaat. U kunt ook bellen met Ria Bekke; tel. 0541-551538...