Palmpasen Gebedsviering

Traditiegetrouw wordt ook dit jaar op de zondag voor Pasen een palmpasenviering en aansluitend een palmpasenoptocht gehouden. Deze vindt plaats op zondag 24 maart. Om 10.30 uur worden alle kinderen met hun palmpasenstok verwacht in de kerk voor een korte...

Veertigdagentijd

In deze weken bereid je je voor op Pasen Veel mensen vasten deze weken: ze bedenken iets wat ze deze periode niet doen. Of ze bedenken iets wat ze wél doen. In de Huiskamer staat deze kijktafel. Leuk om tijdens deze vastentijd met kinderen te maken. Kom je een kijkje...

Vormelingen naar het klooster

Als voorbereiding op het Vormsel hebben op 6 februari jl. twintig vormelingen uit De Lutten een bezoek gebracht aan het klooster van de zusters Franciscanessen in Denekamp gebracht. Hier werden ze hartelijk ontvangen door een drietal zusters. Na een glaasje drinken...

Yes, we kunnen weer….

Dit jaar op zondag 10 april wordt iedereen met een Palmpasenstok uitgenodigd en komen we om 10.30 uur samen in de kerk. Vervolgens wordt aansluitend achter de Plechelmusharmonie de Palmpasenoptocht gelopen. En na het grote succes van vorig “het Lopend...

Dank voor uw giften

Beste mensen, de afgelopen maanden mochten wij als geloofsgemeenschap veel giften ontvangen, in geld en materiaal. Wij willen middels deze weg alle gulle gevers dan ook hartelijk bedanken! Alles komt ten goede aan onze eigen geloofsgemeenschap in De Lutte. We zijn...

Stand van zaken Communie

Voor de vakantie hebben onze Communicantjes alvast kennis gemaakt met het goede doel waar ze zich voor gaan inzetten tijdens het Communieproject dat ze na de vakantie weer zullen gaan oppakken. Voor (aankomende)groep 5 is dat Stichting Hartekind en voor (aankomende)...

Informatie H. Vormsel 2022

Na de zomervakantie worden vanuit de Parochie Lumen Christi de voorbereidingen voor de sacramenten opgestart, zoals het Vormsel. Bij deze roepen wij ouders op van wie een kind aankomend schooljaar 2021 – 2022 in groep 8 zit (leeftijd 11-12 jaar) om alvast na te...

Bloemetje van de kerk

De Plechelmuskerk in De Lutte beschikt over allerlei vrijwilligers. Onder andere zijn er dames voor het verzorgen van de bloemen. Voor de eerste zondag van de maand wordt er altijd een extra bloemetje ( boeketje/stukje ) gemaakt voor iemand uit onze...

Communie thuis ontvangen

Parochianen, die niet meer de vieringen in onze kerk kunnen bezoeken en wel graag de H. Communie thuis willen ontvangen, kunnen dit doorgeven aan het Parochiesecretariaat.