Open eettafels juli

Op dinsdag 17 juli is er weer een Open Eettafel in de Mare, aanvang 12.00 uur. Om alvast te noteren: vrijdag 3 augustus. Opgave hiervoor kan bij Annie Monnikhof, telefoonnr. 35 27 82 of bij Aveleijn, telefoonnr. 35 80 70.

Financieel overzicht H.Jozef

Bijgaand ontvangt u het financiële resultaat over 2017. Als locatieraad van de geloofsgemeenschap Noord Deurningen van de parochie Lumen Christi willen we daar graag een toelichting bij geven. Financieel jaaroverzicht H.Jozef...

H. Communie ontvangen

Als U of iemand uit uw naaste omgeving graag de H. Communie thuis wilt ontvangen dat kan dan, er zijn enkele vrijwilligers die dat gaan doen. Misschien 1 keer per maand; maar zeker met Kerstmis, Pasen en met Pinksteren, als je het op prijs stelt kun je je opgeven bij....