VRIJWILLIGERSFEEST H. JOZEFKERK

Nu er geen beperkende regels meer gelden, wordt het hoog tijd om dit jaar met alle vrijwilligers van de H. Jozef kerk een gezellig feestje te vieren. Wij willen iedereen dan ook vragen om alvast de datum VRIJDAG 1 JULI 2022 VANAF 19.00 UUR te noteren op de kalender....

Zaterdagvieringen

Beste mensen, zoals u weet beginnen de zaterdagvieringen om 16.00 uur i.v.m. de coronamaatregelen. Als alles weer “normaal” is, dan beginnen deze zaterdagvieringen om 19.30 uur. U kunt het beste het kerkblaadje, de Dinkellandvisie en ook deze website goed in de gaten...

Gevraagd

Vrijwillig(st)ers bij de Open Eettafel om ons te helpen bij het tafel dekken, serveren en opruimen. De Open Eettafel vindt elke eerste vrijdag en derde dinsdag van de maand plaats. Het is tevens mogelijk dat u of op de dinsdag of op de vrijdag komt helpen. Tijd: van...

H. Communie ontvangen

Als U of iemand uit uw naaste omgeving graag de H. Communie thuis wilt ontvangen dat kan dan, er zijn enkele vrijwilligers die dat gaan doen. Misschien 1 keer per maand; maar zeker met Kerstmis, Pasen en met Pinksteren, als je het op prijs stelt kun je je opgeven bij....