Seniorenpastoraat

Maria viering in oktober: “Maria leeft.” Wanneer je in Twente langs de vele Mariakapellen komt zie je daar altijd bloemen staan. Vaak zijn er mensen die even uitrusten van hun wandel of fietstocht en er een kaarsje opsteken. Ook aan de bedevaarten naar Lourdes en...

Allerzielenviering

Op woensdag 2 november a.s. om 19.00 uur zal zoals elk jaar de Allerzielenviering worden gehouden die deze keer zal worden voorgegaan door pastor Ingrid Schraven. Tijdens deze dienst van woord en gebed, zullen de namen worden genoemd van alle tussen 1 november 2021 en...

Inwijding Landkruis Springendal

Op zaterdag 7 mei heeft de inwijding van het Landkruis Springendal plaatsgevonden. De stoelen, die voor de bezoekers waren klaargezet door het kostersteam, waren allemaal bezet. Vanaf Hoeve Springendal zijn met paard en wagen Pastor Kerkhof Jonkman en...

Vervanging banken door stoelen is gerealiseerd

U heeft het inmiddels kunnen zien, de banken zijn met toestemming van het bisdom en parochiebestuur vervangen door stoelen. Het geheel straalt nu weer een eenheid uit. De eerste reacties zijn positief. Er zijn zowel links als rechts vóór in de kerk stoelen met...

Viering Ageler Es

Een impressie van de afsluiting van de drie Kruisdagen in de Ageler Es met een viering. Kruisdagen zijn drie opeenvolgende dagen waarbij de boeren samenkomen en bidden voor een goede...

Parochiecentrum op woensdagmorgen gesloten

Tot nader order is het parochiecentrum aan het kerkplein op de woensdagmorgen gesloten. Dit betekent dat de pastorie voor een opgave voor deelname aan vieringen, misintenties en andere aanverwante zaken voorlopig alleen nog geopend is op de maandagmorgen, de...