Mededelingen van locatieraad en Pastoraatsgroep

Wijzigingen in het aanbod van vieringen. We hebben ons beraden op de viering 1e vrijdag van de maand viering. Ook werd er 1x per maand op de zaterdagavond een viering gehouden. Op de zaterdagavond is de kerk minder goed bereikbaar omdat veelal de binnenstad dan is...

Daar doe je het voor

Sinds een aantal jaren ben ik op donderdagmiddag kerkgids in onze kerk. En ik heb gemerkt dat onze kerk en zeker het orgel veel voor mensen betekenen. Zeker als je ook hun vragen kunt beantwoorden. Zes jaar geleden bezocht een echtpaar de kerk en ze vertelden dat hun...

Allerzielenviering donderdag 2 november 2023

Op donderdag 2 november a.s. om 19.00 uur zal zoals elk jaar de Allerzielenviering worden gehouden die deze keer zal worden voorgegaan door pastor José van den Bosch. Tijdens deze dienst van woord en gebed, zullen de namen worden genoemd van alle tussen 1 november...

Inwijding Landkruis Springendal

Op zaterdag 7 mei heeft de inwijding van het Landkruis Springendal plaatsgevonden. De stoelen, die voor de bezoekers waren klaargezet door het kostersteam, waren allemaal bezet. Vanaf Hoeve Springendal zijn met paard en wagen Pastor Kerkhof Jonkman en...

Vervanging banken door stoelen is gerealiseerd

U heeft het inmiddels kunnen zien, de banken zijn met toestemming van het bisdom en parochiebestuur vervangen door stoelen. Het geheel straalt nu weer een eenheid uit. De eerste reacties zijn positief. Er zijn zowel links als rechts vóór in de kerk stoelen met...

Viering Ageler Es

Een impressie van de afsluiting van de drie Kruisdagen in de Ageler Es met een viering. Kruisdagen zijn drie opeenvolgende dagen waarbij de boeren samenkomen en bidden voor een goede...

Parochiecentrum op woensdagmorgen gesloten

Tot nader order is het parochiecentrum aan het kerkplein op de woensdagmorgen gesloten. Dit betekent dat de pastorie voor een opgave voor deelname aan vieringen, misintenties en andere aanverwante zaken voorlopig alleen nog geopend is op de maandagmorgen, de...

Communie thuis

Voor de parochianen die niet zelf naar de kerk kunnen komen, is er een mogelijkheid om de communie thuis te ontvangen. Indien u dat graag wilt, kunt u dat kenbaar maken op het parochiesecretariaat, tijdens de openingsuren. Dat is iedere morgen van 9.00- 11.00u,...