Gezinsviering Ootmarsum 11 februari 18:00u

Gezinsviering – Je bent gezegend als je op God vertrouwt. Op God kun je altijd vertrouwen! Hij is de Bron van ons bestaan en gelukkig ben je wanneer je je troost zoekt bij God en wanneer je je door zijn liefde laat vullen. Ieder van ons maakt moei lijke en...

Allerzielenviering woensdag 2 november 2022

Op woensdag 2 november a.s. om 19.00 uur zal zoals elk jaar de Allerzielenviering worden gehouden die deze keer zal worden voorgegaan door pastor Ingrid Schraven. Tijdens deze dienst van woord en gebed, zullen de namen worden genoemd van alle tussen 1 november 2021 en...

Inwijding Landkruis Springendal

Op zaterdag 7 mei heeft de inwijding van het Landkruis Springendal plaatsgevonden. De stoelen, die voor de bezoekers waren klaargezet door het kostersteam, waren allemaal bezet. Vanaf Hoeve Springendal zijn met paard en wagen Pastor Kerkhof Jonkman en...

Vervanging banken door stoelen is gerealiseerd

U heeft het inmiddels kunnen zien, de banken zijn met toestemming van het bisdom en parochiebestuur vervangen door stoelen. Het geheel straalt nu weer een eenheid uit. De eerste reacties zijn positief. Er zijn zowel links als rechts vóór in de kerk stoelen met...

Viering Ageler Es

Een impressie van de afsluiting van de drie Kruisdagen in de Ageler Es met een viering. Kruisdagen zijn drie opeenvolgende dagen waarbij de boeren samenkomen en bidden voor een goede...

Parochiecentrum op woensdagmorgen gesloten

Tot nader order is het parochiecentrum aan het kerkplein op de woensdagmorgen gesloten. Dit betekent dat de pastorie voor een opgave voor deelname aan vieringen, misintenties en andere aanverwante zaken voorlopig alleen nog geopend is op de maandagmorgen, de...