Doopdatum

Zondag 11 april om 10.30 uur in de kerk van Tilligte.

Collectes
De collecte op 1e Kerstdag voor extra gemaakte kosten tijdens Kerst heeft € 60,70 opgebracht.
Actie voor Pater Haamberg.
De collecte voor Pater Haamberg heeft € 366,30 opgebracht.
Ook de breiclub had weer een mooi bedrag en met de subsidie van de gemeente kunnen we toch nog een mooi bedrag van € 2.916,30 overmaken voor zijn missiewerk.
Allen dank voor de bijdrage.

Organisatie missietent Tilligte

Aktie Kerkbalans 2021 Tilligte

Beste medeparochianen van Tilligte,

Net als voorgaande jaren houden we in onze Parochie en Geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas gedurende de maand januari weer de jaarlijkse Aktie Kerkbalans. De actieperiode loopt van 16 januari tot en met 30 januari 2021.
Het thema in 2021 is: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”
De opzet van de kerkbalans is anders dan voorgaande jaren. We moeten rekening houden met de landelijke coronamaatregelen en daarom zal er zo min mogelijk persoonlijk contact zijn tussen de vrijwilliger/vrijwilligster en de parochiaan in zijn of haar wijk.

Vanaf 11 januari kunt u de bekende enveloppe met intekenformulier kerkbijdrage weer in uw brievenbus verwachten. Er zal een brief in de enveloppe worden bijgesloten met het verzoek om uw intekenformulier in de gesloten retourenveloppe voor 25 januari te deponeren in de brievenbus van vermelde contactpersoon in uw wijk of straat.

Daarnaast en daarna hebt u ook nog de mogelijkheid om de enveloppe in te leveren in de brievenbus van onze Kerk, Ootmarsumsestraat 138.
Mogen wij ook het komende jaar weer rekenen op uw financiële bijdrage, een bijdrage welke zo ongeveer de belangrijkste inkomstenbron van de Geloofsgemeenschap is geworden.
Voor uw medewerking hartelijk dank en wij wensen u alle goeds in het nieuwe jaar.

Locatieraad

4YOUth

Hallo jongens en meisjes van 4YOUth en hun ouders,

Helaas kunnen wij de activiteiten van 4YOUth op dit moment nog niet door laten gaan i.v.m. de corona.

In januari komt de werkgroep weer bij elkaar om te kijken wat dan de mogelijkheden zijn. Wij hopen op jullie begrip.

Groetjes, werkgroep 4YOUth,

Petra Rekers, Edwin Niehoff, Clemens Huusken, Anita Assink, Marcel Lansink, Marieke Welman, Carolien Niehof, Dianne Fox (famfox1@gmail.com)

Informatiebrief voor nabestaanden

Graag willen wij u informeren over de mogelijkheden die vrijwilligers van verschillende werkgroepen in Tilligte u kunnen bieden indien er sprake is van het overlijden van een dierbare.

Na het overlijden van uw dierbare kunt u contact op te nemen met contactpersonen van de werkgroep aula: Giny Leeferink telfnr. 221434 / 06-23376993 of met Mariët Kimman telfnr. 221298 / 06-26731655. Zij nemen contact op met de uitvaartondernemer van uw keuze. Deze regelen dan verder alles met u.

Vrijwilligers van de werkgroep avondwake komen bij u thuis om samen invulling te geven aan de avondwake / afscheidsviering.
Ook is er een mogelijkheid ,wanneer er in de kerk te weinig plek is tijdens een avondwake /afscheidsviering, om gebruik te maken van de MFA , hier zijn wel kosten aan verbonden.

Een overledene kan thuis of in de aula worden opgebaard.
In beide gevallen kan de werkgroep aula voor u van betekenis zijn bij het volgende:
– U kunt gebruik maken van de aula inventaris en kistkoeling. Voor leden van de Mortuariumvereniging Tilligte is dit gratis, bent u geen lid dan is gebruik van de aula tegen betaling mogelijk.
– Vrijwilligers van de werkgroep aula staan elk moment van de dag tot uw beschikking als u vragen heeft of hulp nodig heeft.
– Tijdens de avondwake / afscheidsviering is het mogelijk dat bij thuisopbaring 2 vrijwilligers van de werkgroep aula achterblijven bij de overledene.
– Ook kunnen zij u terzijde staan tijdens de condoleance na de avondwake/ afscheidsviering en waar nodig de gang van zaken regelen.
– Op de dag van de uitvaart kan de werkgroep aula u begeleiden in de aula tijdens het laatste afscheid.

Op de dag van de uitvaart neemt de werkgroep uitvaartbegeleiders de taken over buiten de aula.
Zij begeleiden u vanaf de aula naar de kerk, in de kerk en op de gang naar de laatste rustplaats.
Indien gewenst verzorgen zij de afscheidsrede. Tevens kunnen zij voorgaan in gebed, zowel voor als na de koffietafel.
Wanneer u geheel of gedeeltelijk van de mogelijkheden gebruik wenst te maken dan kunt u dit overleggen met de contactpersonen, uiteraard kunt u dit ook nog bespreekbaar maken wanneer de werkgroep avondwake / afscheidsviering bij u thuis komt.
Indien u nog vragen heeft omtrent bovenstaande neem dan contact op met een van de vrijwilligers.

Er zijn geen onkosten verbonden aan de begeleiding door de vrijwilligers .

Meer informatie vind u hier
Zie reglement begraafplaatsen Lumen Christi locatie Tilligte
en op https://www.consumentenbond.nl/uitvaart
en https://www.nibud.nl/consumenten/levenssituaties/overlijden/

Met vriendelijke groet,
Vrijwilligers van:
Werkgroep aula
Werkgroep uitvaartbegeleiders
Werkgroep avondwake / afscheidsviering.
januari 2019