Derde Zondag in de Veertigdagentijd: Een Tweede Kans

Wat doe je als je dochter overstuur thuiskomt met het verhaal dat ze door haar leiding gevende is aangerand? Heb je dan niet de neiging om er meteen op af te gaan en er mee af te rekenen? Wat doe je als bestuur wanneer een leerkracht na een periode in therapie te zijn...

Preek 7e Zondag: Bemin je vijanden

“Als iemand je op de ene wang slaat, keer hem dan ook je andere toe..”, hoorden we Jezus zeggen in het Evangelie. Daar had ik nog niet van gehoord toen ik een schooljongen was van de Lagere School in Rossum en we elke vrijdagmiddag in de Vastentijd na afloop van de...

Maria Lichtmis 2022

Met Maria Lichtmis wordt ons het verhaal vertelt waarin Maria na de geboorte van Jezus, voor het eerst een voet over de drempel van de Tempel zet. Het is de afsluiting van de geboorteperiode, waarop de moeder weer voor het eerst naar buiten treedt en volgens Joods...

3e Zondag: Een kerk die niet dient, dient tot niets!

“Een kerk die niet dient, dient tot niets”, het zijn woorden van de afgezette bisschop Jacques Gaillot, die mij erg dierbaar zijn en de kern raken van het Evangelie van vandaag. Bisschop Gaillot werd in 1995 als bisschop van Evreux, van de ene op de andere dag door...

Doop van de Heer: Welke ID kaart draag jij?

Vroeger was er geen sprake van een discussie in welke traditie je je kinderen ging opvoeden. Het leek wel bijna vanzelfsprekend dat dit geschiedde binnen de drie zuilen die ruim honderd jaar een vaststaande indeling waren in kerkelijk en werelds Nederland: De...

Nieuwjaar 2022

Lieve mensen, Zonder veel knal en vuurwerk zijn we bijna geruisloos het Nieuwe jaar binnengegleden. Een jaar waarin nieuwe uitdagen op ons wachten, een jaar waarin wij in staat worden gesteld een nieuw begin te maken met ons persoonlijk leven, met onze samenleving,...

Kerstmis 2021: Een Kind brengt ons weer tot leven

Wie had twee jaar geleden gedacht dat we Kerstmis zouden vieren in een lockdown. En nu nog wel voor de tweede keer op rij. Wat hadden we ons verheugd op het samenzijn met de familie, de restaurants waren beide kerstdagen al volgeboekt, hun voorraden puilden uit de...

Preek: Derde Zondag van de Advent: Wat moet ik doen?

Wat moet ik doen, hoorden we de mensen vragen aan Johannes de Doper. Nou, dat wist de Oldenzaalse Linda Everlo, als bijna afgestudeerd internist wel. Zij meldde zich aan als vrijwilliger bij de Stichting Bootvluchtelingen en werkt nu al vier weken met een ploeg artsen...

Tweede Advent: Uitzien naar Gods Woord

Lieve mensen, Door de ruimtevaart en allerlei moderne technieken kunnen we vanuit de ruimte met prachtige beelden in zoomen op de aarde. Met onze satellietbeelden wordt nauwkeurig alles wat op aarde gebeurt in de gaten gehouden. En dichterbij zijn het de drones die...