Vijftiende zondag: Wie wordt mijn naaste?

Ik herinner mij ruim negen jaar geleden, toen ik herstellende was in het ziekenhuis van mijn herseninfarct en op de gang met veel moeite mijn logopedie oefeningen deed om de klanken en uitspraak weer goed te krijgen, er iets verderop een oudere dame in een rolstoel...

13e Zondag: Wie roept mij?

In deze periode moeten door onze jongeren veel keuzes worden gemaakt: naar welke middelbare school ga ik? Is de theoretische leerweg voor mij weggelegd, of de meer beroepsgerichte? Ga ik aan het werk met mijn diploma op zak of ga ik verder studeren. Moeilijke keuzes...

Sacramentsdag 2022: Geeft gij hen maar te eten!

Deze dagen heeft het Rode Kruis tenten opgezet op het terrein van het aanmeldpunt voor Asielzoekers in Ter Apel. Er is geen plek meer binnen het centrum, er is geen bed meer om na een vermoeide reis eindelijk het hoofd neer te kunnen leggen op een veilig kussen, en er...

Pinksteren: Het vuur van het geloof brandend houden

Lieve mensen, wat betekent het Pinksterfeest in onze slinkende kerken met uitgebluste gelovigen die het vuur van het geloof niet meer brandend kunnen houden. We moeten hen vandaag niet zoeken in de kerkbanken, zij gebruiken deze extra vrije dagen om te genieten van...

Vijfde Zondag van Pasen: dromen van een nieuwe wereld

Dromen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat zag Johannes tijdens zijn gevangenschap op het eiland Pathmos, niet zo ver gelegen van het huidige Turkije. In zijn gevangenschap in zijn cel kon hij bij helder weer in de verte een stipje zien van Efeze, de stad...

4e zondag van Pasen: Aan de stem herken je Hem

Afgelopen week, na afloop van een viering keek een oudere dame mij aan en zei: “Bent u het nou wel of niet?” Blijkbaar vertrouwde zij zichzelf niet omdat in al een aantal weken met een bijna kaalgeschoren hoofd rondloop vanwege een behandeling met chemozalf. “Ja”, zo...

3e Zondag van Pasen: Over een andere boeg

Eén van de t.v. programma ’s waar ik graag naar mag kijken is: Ik vertrek. Nederlanders, vaak nog vrij jong, laten hun vaderland, hun familie en vrienden achter, zeggen hun vaak goed betaalde baan op, om elders in Europa of de wereld iets nieuws te beginnen. Ze zijn...

Gebed 2 mei

God, onze Vader in de hemel, U die niet schreeuwt, maar intens luistert. U die de geknakte mens niet breekt, maar heelt. U die niet onderuithaalt, maar omhoog haalt. U die niet uitdooft, maar verwarmt. U die niet heerst, maar dient. U die niet angstig maakt, maar...

Gebed 26 april

God, wees onze mond als we alleen maar kunnen stamelen. Wees onze handen als onze armen tekort zijn. Wees onze voeten als we niet verder kunnen. Wees ons oog als we het niet meer zien zitten. Wees ons hart als we gevoelloos worden. Wees onze kracht als we machteloos...

Pasen 2022: Vier het nieuwe leven!

Lieve mensen, Als kinderen zongen we met Pasen: Eén ei is geen ei, twee eieren een half ei en drie eieren een Paasei. Waarom begin ik hiermee zou u misschien denken. Omdat een ei een symbool is van nieuw leven, een leven dat nu nog voor ons verborgen is, maar zich...

Paaswake 2022

Lieve mensen, Deze avond, deze nacht is een avond, een nacht van verhalen. Verhalen die ons vertellen hoe mensen in hun levensgeschiedenis weer nieuw licht hebben gezien en ervaren in duistere tijden en momenten van hun bestaan. Verhalen waarin wij het mysterie in de...