H. Vormsel

Op zaterdag 7 mei waren er opnieuw 2 vormselvieringen ditmaal in Denekamp waaronder jongeren uit Beuningen en Noord Deurningen en natuurlijk ook van de scholen in Denekamp. Voorafgaand was er nog een gesprek met de vormheer, vicaris generaal en hulpbisschop...

Hart voor Oekraïne

Na afloop van drukbezochte oecumenische vredesbijeenkomst vanavond op het Nicolaasplein in Denekamp, hangen buiten borden gemaakt door jongeren, zijn er stoepkrijttekeningen en vredesduifjes gemaakt door kinderen en kaarsen voor vrede in het hart geplaatst door...

Gebed Synodale kerk

Wij staan voor U, Heilige Geest,terwijl wij bijeenkomen in uw naam.U alleen hebben wij om ons te geleiden,maak dat U thuis bent in ons hart;leer ons de weg die wij moeten volgenen hoe wij deze moeten gaan.Wij zijn zwakke mensen en zondaars;laat niet toe dat wij de...

Hartelijk dank voor uw inzet!

De actieperiode van Actie Kerkbalans 2022 zit erop. Graag willen we als campagneteam alle plaatselijke organisatoren hartelijk danken voor de geweldige inzet in de afgelopen periode! Opnieuw hadden we te maken met coronamaatregelen, maar ondanks dat hebben jullie...

DOE MEE MET HET AVONTUUR!

Paus Franciscus wil graag weten wat er in de gelovigen leeft. Zij mogen meedenken over hoe het verder moet met de kerk. De synodale ‘motor’ komt geleidelijk op gang in de @rkk. Maar er is nog veel onduidelijk. Om de goede zaak een zetje te geven, biedt Jos...

Uitvaarten in de vorm van Gebedsvieringen

Het goed verzorgen en vieren van een kerkelijk afscheid vindt de parochie van groot belang. De pastores en parochieel voorgangers besteden daar veel zorg aan om dit naar de wens van de nabestaanden in te vullen. Daarin proberen we een zo goed mogelijke balans te...

WJD@Home heeft nieuwe datum

NIEUWE DATUM WJD@HOME: 29 april t/m 1 mei 2022 Uitgestelde WJD@HOME op Ameland nu van 29 april t/m 1 mei  MELD JE AAN VOOR 15 APRIL 2022   WJD@Home heeft een nieuwe datum. Door de coronamaatregelen kon het weekend in januari niet doorgaan. Door de aanscherping...

Nieuwjaarswens

Bijna geheel 2021, zijn we zowat op alle gebieden beperkt geweest door het Covid-19 virus, ook wel de corona pandemie. In dat opzicht leek 2021, veel op 2020! Gelet op de huidige beperkende overheidsmaatregelen zijn er tot zeker 14 januari 2022 beperkte groepsgroottes...

Winterproject van Geloven thuis

Het winterproject van “Geloven thuis” staat online. Met verhalen, knutselopdrachten, verdieping. Met Kijken en Spelen, Bidden en Vieren. Heel leuke suggesties om met kinderen te doen. Neem via deze link een kijkje.

Opgave voor het H. Vormsel 2022

Het woord vormsel komt van een oudhollands woord ‘vromen’. Dat betekent ‘sterk maken’. In groep 8 staan de kinderen op het punt de basisschool te verlaten en wordt er een periode afgesloten waarin u hen aan de hand naar de school gebracht hebt. Nu ze op het punt staan...