De ‘Maria Passie’ komt naar Lumen Christi !

Een muzikale productie dat hedendaagse (pop) muziek en het verhaal van Maria samenbrengt. In de Maria Passie staat de persoon Maria centraal en worden allerlei hedendaagse zaken vanuit haar perspectief belicht. Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een baken,...

Bisdombedevaart naar het Heilig Land en Jordanië

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert van 12-21 november 2018 een tiendaagse bedevaart naar Jordanië en het Heilig Land. Deze pelgrimage staat onder (pastorale) leiding van mgr. Woorts en vicaris Cornelissen. Bijzonder element van deze bedevaart zijn de ‘Nederlandse...

Bidden voor de wereldvrede

De Nederlandse bisschoppen willen in 2018 met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden, met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in een van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden. De bisschoppen...

Over de Nieuwsbrief van het Aartsbisdom

Helaas speelt er een technisch probleem waardoor het nieuwsbrief-archief niet meer zichtbaar c.q. toegankelijk is op de website van het aartsbisdom. Dit kan ook niet gerepareerd worden. We zijn bezig met een oplossing hiervoor, die we hopelijk dit voorjaar nog kunnen...