Vier opleidingen van het Aartsbisdom Utrecht

Naast de priesteropleiding organiseert het Aartsbisdom Utrecht vanaf september 2018 in samenwerking met het Ariënsinstituut en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI) nog drie opleidingen: tot onbezoldigd permanent diaken, catechetisch medewerker en...

Gaat u ook met ons mee op bedevaart naar Banneux ?

Ook dit jaar gaan we weer naar Banneux. Banneux, de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Het is de plaats waar Maria in 1933 is verschenen aan Mariette Beco. Nu hoor ik u al zeggen: maar dat is niets voor mij, ik heb al genoeg aan mezelf. Juist tegen u wil ik...

Bidden voor de wereldvrede

De Nederlandse bisschoppen willen in 2018 met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden, met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in een van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden. De bisschoppen...

Over de Nieuwsbrief van het Aartsbisdom

Helaas speelt er een technisch probleem waardoor het nieuwsbrief-archief niet meer zichtbaar c.q. toegankelijk is op de website van het aartsbisdom. Dit kan ook niet gerepareerd worden. We zijn bezig met een oplossing hiervoor, die we hopelijk dit voorjaar nog kunnen...