Synodale weg 2021-2023 Hoe gaat het nu verder?

Rond april wordt de eerste fase van de Synode 2021-2023 afgerond: het luisteren naar wat er leeft onder de gelovigen. Hoe gaat het vanaf hier verder? Er volgen nog drie grote stappen. Eerst volgt er een bisschoppelijke bezinning op de uitkomst van de raadpleging per...

Synodale weg 2021 ‘Hot issues’

Als het gaat over een luisterende kerk en over synodaliteit, klinken regelmatig de hot issues: de kerkelijke seksuele moraal, de wijding van de vrouw, homoseksualiteit. Uit onderzoek door het Nederlands Dagblad en Trouw bleek dat een meerderheid van katholieken er zo...

Synodale weg 2021-2023: Onderscheiding

In de iconische jezuïetenfilm ‘The Mission’ klinkt uit de mond van de hoofdpersoon de oneliner ‘we are not a democracy, we are an order’ (wij zijn geen democratie maar een religieuze orde). Dat wordt ook gezegd in het synodale proces: de kerk blijft een hiërarchische...

Een luisterende kerk

Een van de hashtags die gebruikt wordt in verband met de synodale weg van dit moment, is #ListeningChurch, ‘luisterende kerk’. De spannende vraag is natuurlijk wie er precies moet luisteren! De eerste reactie is soms: ‘de bisschoppen’, of ‘het Vaticaan’. Daar valt wel...

Zijn er taboes?

De katholieke kerk is bezig met een oefening in synodaliteit: we zijn samen onderweg. Het lijkt een beetje op een weekendje weg met het gezin. De één wil wandelen op het strand, de ander graag borrelen in een café, en weer een ander ligt graag lekker lang in bed. Niet...

Synodale weg 2021-2023

Paus Franciscus heeft de wereldwijde Rooms-Katholieke Kerk opgeroepen na te denken over de inbreng van gelovigen in het kerkelijk leven en de kerkelijke besluitvorming: Synode 2021-2023. De Rooms-Katholieke kerk zit in een ‘synodaal proces’. Jezuïet Jos Moons legt in...

Hoe laat ik mijn stem horen?

Er waait een nieuwe wind door de kerk: de paus en de bisschoppen willen graag horen wat u denkt. Maar hoe laat je je stem horen? Hoe kun je meedoen? Spreek in de parochie je pastoor, diaken, pastoraal werker of coördinator aan! Misschien nam hij of zij al een...

Synodaliteit: wat betekent dat?

Paus Franciscus spreekt graag over ‘synodaliteit’. Dat is een moeilijk woord voor ‘samen op weg’. Daarmee bedoelt hij twee dingen. Ten eerste: we zijn samen kerk. Bij het woord ‘kerk’ denken we spontaan vaak aan bisschoppen en de paus. De hiërarchie, zeggen we ook...