Niet elk land is gelukkig met zijn koningen en prinsen. Zo kreeg de tweede zoon van koningin Elisabeth heel wat kritiek op zijn bordje na het interview deze week voor de BBC in verband met zijn relatie tot de Amerikaanse filantroop Epstein die ervan wordt verdacht dat hij aan rijke vrienden minderjarige meisjes aanbood voor seks. Omdat de prins hierover geen greintje spijt over deze vriendschap en de schunnige daden die hij zelf deed, werd hij totaal afgebrand en moest hij zijn koninklijke takenneerleggen. Blijkbaar lukt het niet elke prins of man van koninklijke bloede er een voorbeeldige levenswandel op na te houden. Ook wij hebben in het verleden zulke prinsen gekend, die het goede type leiderschap en voorbeeld voor de bevolking ernstig beschadigden. Niet elke prins is blijkbaar in staat tot een voorbeeldig leiderschap, een voorbeeldig koningschap, een koningschap dat er niet op de eerste plaats op uit zich zichzelf te pleasen en te verrijken, maar zijn functie, zijn roeping ziet als dienst aan de mensen. Niet elke man of vrouw van adel is in staat ons voor te gaan op een koninklijke levensweg.

Vandaag wordt ons een andere invulling van het koningschap voorgehouden, een heel ander profiel dan wij gewend zijn, geen koning die regeert in vanuit een paleis, met een eigen leger, een koning met politieke invloed en macht, maar een omgekeerd beeld van het koningschap dat wij gewend zijn, een koning die niet regeert maar zich geroepen voelt tot dienstbaarheid. Een koning die niet uit is op macht, maar zich juist geroepen voelt om mensen te verlossen, te bevrijden uit onderdrukkende situaties. Koninklijke mensen die de moed hebben ons voor te gaan op een levensweg van solidariteit en betrokkenheid op onze medemens, en met name de kwetsbare medemens in het vizier hebben. Een koningschap, niet van deze aardse wereld en werkelijkheid. Een koningschap dat niet steunt op macht en geweld, maar is verkregen door liefde en dienstbaarheid en in staat is om mensen te verbinden. Zo’n koningschap wordt ons vandaag voorgehouden in de Schriftlezingen, een koningschap zoals David dat uitoefende, en waarmee ook Jezus in één lijn werd gesteld, als een Gezalfde Gods, dat wil zeggen: De Messias, die de mensen redt uit eenzaamheid en ontreddering, die mensen doet opstaan uit vernedering.

Maar krijgt zo’n koning wel de kans in onze wereld waar zoveel aan de hand is? Een wereld met miljoenen vluchtelingen, opgejaagd door egoïstische machthebbers en dictators, hongerige en dakloze mensen, mensen die getroffen worden door overstromingen vanwege klimaatveranderingen? Of is het eigen huis en haard eerst? Geloven we wel in de toekomst van zo’n koning, die niet een onbewogen buitenstaander blijft bij het zien van al die ellende om zich heen?
En zijn ook wij niet zelf vaak toeschouwer, in plaats van onze handen uit de mouwen te steken? Hoe vaak gebeurt het niet dat er iemand op straat met geweld wordt aangevallen en wij blijven toekijken en filmpjes maken op onze mobiel, in plaats van in te grijpen en het slachtoffer helpen bevrijden? Ja, net als in het Evangelie kijkt het volk vaak toe wanneer er een onschuldig mens wordt gepakt en aan de schandpaal wordt genageld.

Jezus kijkt nooit toe, Hij blijft nooit een onbewogen buitenstaander, Hij laat zich raken door het lot van de kwetsbare medemens en probeert deze zijn waardigheid en menselijkheid terug te geven. Een koninklijk mens die het kruis niet schuwt, en juist daardoor met een koninklijke waardigheid en glans wordt bekleed.
Een mens die met recht in Gods ogen de titel koning verdient. Een koning die heel zijn leven geeft voor Gods Koninkrijk. Dat is een koninkrijk dat niet hoeft te worden verdedigd door soldaten, want het kent geen grenzen. Met dienstbaarheid en liefde als wapen wil het de grenzen die mensen tegen elkaar hebben opgeworpen vervagen en slechten, om zo de wereld op te bouwen tot een plek waar het goed is om te wonen voor iedereen. Dat koningschap droeg Jezus in zijn leven uit, tot zo’n koninklijke levensweg worden wij allen geroepen om de wereld op te bouwen tot een tuin van liefde en vrede, een plek waar het leven goed is.

Amen.

Noord Deurningen, 24 november 2019,

Pastor Jan Kerkhof Jonkman