Zoals U allen weet hebben wij in onze locatie/kerk een aantal corona maatregelen. Graag willen wij deze even bij U onder de aandacht brengen.

  1. Bij binnenkomst de handen desinfecteren en plaats nemen bij het gekleurde papiertje. (U gaat zo zitten dat U tegen het papiertje aankijkt).
  2. U mag tijdens de gezangen niet meezingen.
  3. Als U ter communie gaat, de aanwijzingen van de vrijwilligers opvolgen. Voor het ontvangen van de communie eerst de handen desinfecteren.

(Denk aan de 1,5 meter)

· Na afloop van de viering de kerk verlaten via de zijgangen (looproute, zie pijlen). Als eerste verlaten de mensen uit de achterst bank de kerk en zo gaat het bank voor bank naar voren. Let ook hierbij op de 1,5 meter.

Pastoraatsgroep