De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Registreren is niet meer nodig. Ook een coronatoegangsbewijs is niet nodig!

Aan iedereen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden, zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD draagt hier allemaal aan bij.

Volkszang is weer toegestaan.
Koren mogen weer in volledige samenstelling zingen indien men de 1,5 meter afstand kan handhaven en de regels van het RIVM zoals ventileren, etc. in stand houdt.

De communie kan weer met de hand worden uitgereikt, het hoestscherm blijft gehandhaafd.

Avondwake en uitvaart:
Bovengenoemde versoepelingen gelden vanzelfsprekend ook voor avondwakes en uitvaarten. Dit betekent dat er ook weer avondwakes en uitvaarten gehouden kunnen worden zonder beperking van het aantal gelovigen, mits de kerk voldoende geventileerd kan worden.