UPDATE INZAKE SACRAMENTEN, VASTENACTIE, WEEK- EN WEEKENDVIERINGEN, PALMPASEN, VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN, DAGELIJKS GEBED

Beste parochianen, 25 maart 2020

Opnieuw schrijven we een brief in deze spannende en onzekere tijd waarin wij leven. Ons leven is voor onze samenleving en ook voor ieder van ons persoonlijk plotseling veranderd en bemoeilijkt en voelt vervreemd aan. We leven met veel onzekerheid in ons hart. Hoeveel mensen zullen ziek worden? Hoeveel mensen zullen door het virus sterven? Hoeveel mensen zullen zich in deze weken van sociale onthouding extra eenzaam voelen? Wat betekent het virus voor de werkgelegenheid en bestaanszekerheid? Allemaal vragen waarop wij op dit moment geen antwoord krijgen.
Als gelovigen zijn we – ook – op weg naar Pasen. Dit jaar lijkt het alsof we de tocht die we met Jezus maken door de woestijn goed kunnen aanvoelen en zijn weg naar Jeruzalem lijkt voor ons heel dichtbij te komen. We komen beproevingen tegen en we komen voor moeilijke keuzes te staan en we kunnen ons bezorgd en angstig voelen. Maar de woestijn kent ook oases en die zien we nu al terug in onze samenleving. Bedrijven en organisaties en individuele mensen die hulp en steun aanbieden. Vele verrassende initiatieven, ze laten het goede in mensen naar boven komen. Dit zijn de lichtpuntjes die ons in donkere tijden de weg wijzen, op weg naar Pasen.
Hoe moeilijk ook, we geloven dat God in geen enkele situatie afwezig is. “Ik zal er zijn” is de naam waarmee God zich kenbaar maakte aan zijn volk. Zijn naam is ook een oproep om goed om te zien naar elkaar.
Om hieraan bij te dragen hebben wij op 18 maart in overeenstemming met landelijk en bisschoppelijke beleid, de volgende besluiten genomen die gelden in ieder geval tot 6 april.

Rondom de sacramenten

H. Doopsel: graag contact opnemen met pastoraal team, alleen ouders en peetouders kunnen aanwezig zijn in een sobere plechtigheid van dopen en er is geen voorbereiding.
– Eerste heilige communie wordt uitgesteld tot nader bericht.
– H. Vormsel in Denekamp; wordt uitgesteld tot nader bericht, liefst als mogelijk is, nog dit jaar.
– Huwelijken: in overleg met bruidsparen is er een korte plechtigheid in aanwezigheid van getuigen in beperkt gezelschap.
– Uitvaarten; aanwezig beperkt gezelschap. Er zal geen communie plaatsvinden, wel een kort gebed. Voorbereiding van de uitvaart met 1 persoon ter plaatse: voorgangers kunnen ook pastores zijn.
– Ziekenzalving en ziekenzegening: graag contact opnemen met het pastoresteam

Vergaderingen

Alle vergaderingen op het gebied van pastoraat, catechese, liturgie, diaconie gaan vooralsnog niet door.

Vastenactie

De termijn voor de vastenactie om geld in te zamelen voor het gezamenlijke doel van de drie parochies (Pancratius parochie, Plechelmus parochie en de parochie Lumen Christi) is uitgesteld tot en met september. Op deze website is een videoboodschap te vinden van Inge Kuiphuis.

Weekendvieringen

Hoewel onze gebruikelijke vieringen op dit moment niet mogelijk zijn blijft het gebed doorgaan. Ook wij als pastores blijven bidden om hoop en kracht voor ieder die getroffen wordt door deze crisis. Gebed kan ons helpen om onze ongerustheid in handen te leggen van God. Om ook gezamenlijk te kunnen bidden hebben wij gezocht naar mogelijkheden en daarom wordt er
– Op de komende zondagen om 9.00 uur in één van onze kerken een gebedsviering gehouden, deze vieringen worden uitgezonden via Kerk TV, en zijn voor iedereen gratis beschikbaar gesteld via deze website Lumen Christi onder het kopje GEBEDSVIERING. Op zaterdagen worden de teksten van de zondag op de website geplaatst.
– Mocht u intenties hebben voor gebed, dan kunt u deze aan ons doorgeven via denekamp@lumenchristi.nl of in de brievenbus van het parochiesecretariaat
– Daar waar de kerken open zijn, is de mogelijkheid voor stil gebed en om een kaarsje aan te steken.
– Verder wijzen wij u op de vieringen op zondagochtend op KRO/NCRV op NPO2 om 10.00 uur

Vieringen door de week

Vanaf woensdag 1 april is er elke woensdagmorgen om 10.00u een eucharistieviering, waarin pastoor Munsterhuis voorgaat.
Ook deze vieringen kunt u via de website volgen en zal duren zolang de maatregelen gelden.

De vieringen in de Goede week staan hieronder in een schema

Vieringen na Pasen

Na Pasen is er ieder zondagmorgen een gebedsviering om 9.00u. Dit zal zijn zo lang als de maatregelen het samenkomen in grotere groepen afraden.

Zo kunnen we als parochie toch samen vieren, al is het virtueel. We blijven de nabijheid van God en van elkaar nodig hebben, zeker in deze moeilijke tijd. Ook al vinden deze vieringen zonder aanwezige gelovigen en volledige koren plaats.

Gebed op de website

Vanaf maandag 23 maart verzorgt het pastoraal team elke werkdag voor een gebed of meditatie op deze website. We hopen u hiermee een handreiking te bieden voor persoonlijk gebed. In het gebed weten we ons verbonden en betrokken op elkaar, juist in moeilijke tijden. Klik hier voor het DAGELIJKSE GEBED.

Contact

Het centraal secretariaat van onze parochie blijft op weekdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 – 12.00 uur via nummer. Actuele informatie over maatregelen vanwege de coronacrisis en overige info vindt u op deze website.
Als u behoefte hebt aan een gesprek dan kunt u met één van de pastores contact opnemen, we zijn telefonisch of via de mail bereikbaar.
Wij wensen u veel sterkte toe in deze tijd van onzekerheid en onrust. In het omzien naar elkaar en in gebed blijven we met elkaar verbonden, biddend en hopend dat Pasen voor ieder ook daadwerkelijk een opstaan tot nieuw leven mag zijn, een Zalig Pasen!
Pastoraal team Lumen Christi
Th. H.P. Munsterhuis, pastoor 06 53 16 35 63 t.munsterhuis@lumenchristi.nl
J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken 06 57 64 52 45 j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
I.A.P. Schraven, Pastoraal werker 06 22 92 46 57 i.schraven@lumenchristi.nl
J.M. van den Bosch, Pastoraal werker 06 13 64 67 17 j.vandenbosch@lumenchristi.nl
Secretariaat Lumen Christi: 0541 – 35 35 51 secretariaat@lumenchristi.nl

Via deze website van Lumen Christi en via brieven kunnen we actuele informatie communiceren. Houdt u dat in de gaten!

Vieringenschema Goede week en Pasen

In de Goede Week en met Pasen kunt u via de Kerk TV via de website van Lumen Christi (onder het kopje “gebedsviering”) de volgende vieringen volgen:

Palmpasen

zondag 5 april, 9.00u Gebedsviering met palmwijding
Intocht en bevrijding
Witte Donderdag
9 april, 19.00u Eucharistieviering
Goede Vrijdag
10 april, 15.00u Meditatieve kruiswegviering
Paaswake
zaterdag 11 april, 19.00u Gebedsviering met zegening Paaskaarsen en wijwater
Pasen
zondag 12 april, 9.00u Eucharistieviering

In deze vieringen gaat het pastoraal team voor. De vieringen zullen muzikaal opgeluisterd worden met orgel- of pianospel, dan wel met een paar zangers. Er zijn verder geen gelovigen bij de viering aanwezig.