Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) organiseert een cursus
‘Voluit leven voor mantelzorgers!’

Waar gaat deze cursus over?
Zorgen voor je naaste(n) kan gevoelens van onmacht, spanning, verdriet, angst en onzekerheid met zich meebrengen. Deze gevoelens komen mantelzorgers vaak slecht van pas, want ze moeten doorgaan. De ander heeft je immers nodig. Je kunt er alles aan doen om deze gevoelens niet te ervaren, door er tegen te vechten, ze te vermijden of proberen te verdoven. Het blijkt nogal eens dat de gevoelens juist sterker worden.
De cursus Voluit leven is bedoeld voor mantelzorgers die zich niet meer willen laten belemmeren door gevoelens als lichte angst, spanning, somberheid, vermoeidheid, pijn en onzekerheid. In de cursus onderzoek je hoe je omgaat met dit soort gevoelens en hoe je het verzet tegen dit psychische leed kunt loslaten (‘acceptatie’). Bewustwording speelt hierin een belangrijke rol.
Door bewuster in het hier en nu te leven, wordt geleerd om allerlei ‘oordelen’ (strenge regels etc.) sneller op te merken en los te laten. Veel mantelzorgers blijken erg hoge eisen te stellen aan zichzelf. Vaak cijferen ze zichzelf weg voor de ander. In de cursus leer je wat voor jou belangrijk is in het leven en onderzoek je je eigen waarden en normen.
Wanneer, waar en hoe vaak?

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 2 uur (wekelijks of 2 wekelijks) en start in juni 2019, in Ootmarsum. Je krijgt bij deze cursus een cursusmap met korte teksten en opdrachten die je helpen om het geleerde in de praktijk toe te passen. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. De cursus is gebaseerd op het boek Voluit leven van Ernst Bohlmeijer en Monique Hulsbergen en wordt gegeven i.s.m. GGNet Preventie.

Wil je meer weten of je aanmelden? Opgeven kan voor 1 juni a.s.

Bel of mail ons e.harmsen@swtd.nl of n.plegt@swtd.nl of telefonisch 06-38594369/
06-38275388 (ook voor meer informatie). De mantelzorgconsulent biedt ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers.