Gebed 26 september

God,
U bent trouw. Trouw is ook Degene die de ander altijd steunt en niet laat vallen Toen niet en nu niet! Wat een prachtig voorbeeldgaf ook Jezus, uw Zoon. Geef ons kracht om dat voorbeeld te volgen. Trouw aan het verbond met U en met elkaar. Laat onze trouw daadwerkelijk, eerlijk en toekomstgericht zijn. Vandaag en alle dagen. Amen

Gebed 18 september

God,
De dingen van de dag nemen ons vaak helemaal in beslag. En daarbij komen we nóg tijd te kort. Laat ons in dit uur stil staan bij Uw dingen van de dag; sinds eeuwen. Werken van onderinge rust en vrede. Werken van eerlijkheid voor iedereen. Laat ons kijken en luisteren naar Jezus, uw Zoon. Hij heeft het ons consequent voorgedaan in doen en laten. Dat vragen wij U. Nu, morgen en de rest van ons leven. Amen.

Gebed 11 september

God,
U bent grenzeloos bereid te vergeven. Wij schieten immers vaak te kort. Doen elkaar dan nodeloos pijn. Onze vergevingsgezindheid is niet zo groot. We zijn soms hard in ons oordeel. Dat komt onderlinge verdraagzaamheid niet ten goede. Laat uw boodschap van goedheid en liefde tot ons hart doordringen. Help ons mensen van vrede te worden, vandaag en alle dagen. Amen.

Gebed 4 september

God,
U geeft het ons mee door het voorbeeld van Jezus, uw Zoon: Samen is beter dan alleen. Niemand kan alles alleen of alleen de juiste keuzes maken. Wij zijn daarom aangewezen op elkaar. Geef dat wij die verantwoordelijkheid ook echt nemen. Dat is gemakkelijk, als het gaat om familie, vrienden, goede kennissen. En zelfs daar sluipt de polarisatie er in. Zoveel te meer bij mensen, die in onze ogen de “verkeerde” mening aanhangen. Geef dat wij in de Geest van Jezus open staan voor iedereen. Dat wij niemand laten vallen en voorgoed afschrijven. Amen

Gebed 28 augustus

God,
Uw profeten van alle tijden hebben het vaak moeilijk. Zovelen die het woord niet willen horen, dat ons moet wakker schudden. Hun woorden, uw woord is voor ons vaak raadselachtig. Toch wilt U ons daarmee wel de juiste weg door het leven wijzen. Laat ons daarom onbevangen, onbevooroordeeld luisteren. Geef dat we de moed hebben er over na te blijven denken. Laat dan uw woord in ons een bron van kracht worden, opdat we niet steeds de weg van de minste weerstand gaan, en moeilijke dingen niet bij voorbaat al uit de weg gaan. Jezus deed het ons voor. Wij vragen U dit voor vandaag en alle dagen. Amen.

Gebed 21 augustus

God,
Veel mensen in verleden en heden hebben het leven van uw Zoon Jezus als inspiratiebron gevoeld. Zij hebben elk op hun eigen manier hun geloof doorgegeven. Zoals Petrus: vastberaden, eigenwijs, enthousiast en zwak. Laat uw Geest ons inspireren, zodat we niet alleen ónze principes als de enig juiste zien. Laat ons meebewegen met het leven, dat steeds weer nieuwe perspectieven opent. Help ons om samen die rots te zijn, waarop uw kerk stevig kan staan. Om van daaruit er in het leven van alle dag te zijn voor anderen. Dat vragen wij in Jezus’ naam.
Amen

Gebed 7 augustus

Moge bij iedere stap, die u zet –
de weg zich openen.

Moge u de wind altijd-
in de rug hebben.

Moge de zon schijnen-
warm op uw gezicht.

Moge de regen vallen-
zacht op de velden.

Moge de Onnoembare u bewaren –
in de palm van zijn hand.

Oude Ierse pelgrimszegenbede

Gebed 31 juli

God,
We staan stil bij het prachtig visioen van de gedaanteverandering van Jezus, uw zoon, uw stralend licht. Mogen wij daarbij ook even iets van uw tegenwoordigheid ervaren. Net als Petrus, Johannes en Jacobus even van het uitzicht genieten op de top van de berg. Maar nu gaan we die berg weer af. Naar ons ons gewone leven met zijn blijde en verdrietige momenten. Laat ons dat visioen van licht levend houden. Laten we blijven proberen een beetje licht te zijn voor anderen om ons heen; dichtbij en ver weg. Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen

Gebed 24 juli

God,
Schepper van al wat bestaat en van al wat leeft. Waar bent U te vinden? Onze aarde wordt verwaarloosd. Veel mensen zijn in grote nood. En toch….. in goede mensen met oog en aandacht voor het dagelijks wel en wee van anderen kunnen we een glimp opvangen van wie U bent en voor ons wilt zijn. Maak ons daarom opmerkzaam in de dingen van alle dag. Dan zien wij waar een ander gelukkig van wordt. Laat ons dat doen; dan voelen wij dat hun geluk ons evenzo blij maakt. Geef ons de wil en de kracht om daar alles voor over te hebben. Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen

Gebed 17 juli

God,
Bron van hoop voor hopelozen, licht als alles duister is. Het is uw belofte aan ons: geef dat wij in deze wereld met al zijn goed en al zijn kwaad kansen blijven zien om het goede te laten groeien. Dat wij nieuwe wegen vinden om vol vertrouwen verder te kunnen gaan. Geef ons vertrouwen in uw scheppingskracht en geef dat onze eigen kracht, misschien klein als een mosterdzaadje, voldoende zal blijken om er voor anderen te zijn. Amen

Gebed 10 juli

God,
Wij vragen U, laat uw woorden bij ons binnenkomen en ons echt raken. Maak ons ontvankelijk voor uw bedoelingen. Wij willen beter leven en leren beter om te gaan met elkaar. Nieuwe wegen zien naar het geluk van anderen. Dat wij daar zelf dan ook blij van worden. Geef ons vertrouwen in U als fundament onder ons leven. Amen.

Gebed 3 juli

God,
U laat zich niet vinden door mensen die macht en grootheid najagen. U bent nergens te zien voor mensen die alle wijsheid in pacht menen te hebben. U bent er voor hen die zich kwetsbaar durven opstellen en daarmee ruimte laten voor anderen. Iedereen mag er toch zijn en is waardevol in uw ogen. Mogen wij door er voor anderen te zijn, de werkelijke waarde van het leven ontdekken. Wilt u ons daarbij helpen, vandaag, morgen en in de toekomst. Amen

Gebed 26 juni

God,
Wij willen kerk van Jezus zijn.
Dat zit hem niet in dikke en geleerde boeken.
Het is vooral samen met gewone mensen zoeken naar toekomst.
Die kerk zit niet in woorden maar veel meer in daden.
Wij vragen u om samen zo’n kerk te zijn.
Geef ons daarbij iets van het enthousiasme van Petrus
en de degelijkheid van Paulus.
Zo willen wij Jezus volgen. Amen

Gebed 19 juni

God
Wij vragen om uw geestkracht want wij mensen, die gemakkelijk toegeven aan de verleiding de weg van de minste weerstand te gaan. Maak ons sterk genoeg om open te staan voor anderen, in nood, op de vlucht. Zelfs als anderen dat niet begrijpen en ons daarom uitlachen. Dat wij dan toch onze stem durven verheffen als we onrecht zien, dichtbij of veraf. Geef ons de moed om te spreken en te handelen zoals Jezus ons heeft voorgedaan. Amen