Bij brood en wijn

Eens, lang geleden, is de mens begonnen
met zaaien en maaien, met dorsen en malen,
en hij bakte het eerste brood,
om goed van te eten
en dan weer verder te gaan.

Eens, lang geleden, is de mens begonnen
met planten en sproeien, met plukken en persen,
en hij vulde de eerste beker met wijn,
om goed van te drinken
en dan weer verder te gaan.

Eens, lang geleden, is een mens begonnen
met zoeken en vinden, met geven en delen,
en hij nam het brood en de beker
en werd de eerste die zei:
brood met anderen gedeeld
en wijn voor anderen verschonken,
om mens van te worden
en dan weer met velen verder te gaan.

Eens, ooit, nog hoeveel eeuwen kan het duren,
zullen we leven, voorgoed en zonder angst,
van geven en ontvangen, van aanzien en beminnen,
en voor het eerst zullen wij weten,
dat liefde is gedeeld en leed vergeten,
dat de hemel de aarde is,
om zomaar eindeloos verder te gaan.

Pinksteren

Wie of wat de heilige Geest is,
is moeilijk te zeggen.
Een geest kun je trouwens
zo moeilijk vastpakken.

Maar je ziet het wel aan mensen
waar iets van uitgaat:
wat ze zeggen, is gemeend;
wat ze doen, is echt.
Ze stralen iets uit
dat met die Geest heeft te maken:
warmte, goedheid, vrede,
geduld, begrip,
aandacht voor de minsten …

Ook al zijn er velen
wiens levenspad niet over rozen loopt,
toch gaat er kracht van hen uit
waar je zelf beter van wordt.
Zij zijn ‘geestige’ mensen.

Zij tonen vaak met weinig woorden
hoe de Geest
vandaag aan het werk is.

Gebed 29 mei 2020

Goede God,
terwijl wij uitzien naar het feest van Pinksteren
bidden wij om de komst van uw Geest.
Kom met uw Geest en leer ons, Heer
om altijd vriendelijk te zijn,
om ons te beheersen als we kwaad zijn of geëmotioneerd,
om geduld te hebben als dat van ons gevraagd wordt
om blij en tevreden te zijn met alles wat ons gegeven wordt
om open te staan voor het geloof dat ons is overgedragen
om elkaar te verdragen en te vergeven,
om er van harte te zijn voor elkaar.
Wilt U ons zo leiden, opdat wij de vruchten van uw Geest zullen voortbrengen.
Amen

Gebed 28 mei 2020

Wij weten, God,
dat uw Geest over de aarde waait,
maar vaak bespeuren of begrijpen we Hem niet.

Meer dan ooit verlangen we naar uw Geest,2628
de Geest die als bloed door onze aderen stroomt,
de Geest die mensen barmhartig, liefdevol
en dienstbaar maakt.
De Geest die ons de goede weg wijst.

Laat uw Geest door onze aderen stromen,
uw Geest die ons tot ontmoeting brengt,
uw Geest die ons harten opent voor elkaar.
Uw Geest die ons het perspectief opent
voor een nieuwe wereld,
waarin liefde en saamhorigheid
het voor het zeggen hebben.
Opdat wij bouwen aan een wereld
Waar U van droomt.
Amen

Gebed 27 mei 2020

Om kracht

God
U die met Uw tomeloze energie
ons en onze wereld hebt geschapen.
Geef ons van Uw kracht,
opdat wij bestand zijn tegen
ziekte en zorgen,
onrecht en kwaad,
angst en verdriet.

Geef ons kracht
om te steunen en steun te ontvangen,
om vast te houden en los te laten,
om te genieten van het leven
en ons plezier te delen.

Geef ons kracht
om te blijven geloven in onze dromen,
om telkens anders te kijken
naar de mensen om ons heen.

Geef ons kracht
om de toekomst met vertrouwen
tegemoet te treden.
Amen

Gebed 26 mei 2020

Bidden wij tot de Heer
die voor ons ten beste spreekt bij God de Vader:
Dat Gods Rijk van vrede tot bloei mag komen
en dat wij allen een plaats geven in ons hart;
dat wij niemand van onze liefde buiten sluiten,
maar bereid zijn de vruchten van de aarde
zusterlijk en broederlijk te delen.

We bidden ook,
dat wij de nabijheid van God in ons leven mogen ervaren
en dat wij oog hebben voor de mensen naast ons,
die het moeilijk hebben, die ziek zijn
en wij bidden ook voor onze dierbare overledenen,
dat de belofte van het eeuwig leven
voor hen werkelijkheid mag worden.
We vragen dit op voorspraak van de H. Filippus Neri
door Christus onze Heer.
Amen

Gebed 25 mei 2020

WEES GEGROET MARIA

Moeder Maria, ik wil U even groeten.
Met het kaarsje dat ik hier doe laten branden,
vertrouw ik U toe;
al mijn vragen en zorgen, mijn vreugde en verdriet,
mijn verlangens en mijn dankbaarheid.
Laat geluk en liefde wonen in mijn gezin, in onze familie;
zegen allen die mij dierbaar zijn
en blijf ook mij nabij met Uw bescherming.
Laat mijn hart een beetje lijken op het Uwe
en wees voor mij een goede Moeder die mij nooit verlaat.
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand bid voor ons.
Amen

Gebed 22 mei 2020

Goede God,
mogen wij opstaan
en Uw boodschap van vrede en liefde,
in de wereld brengen.
Moge ons hart opengaan
voor ieder,
die wij op ons levenspad tegenkomen.
Mogen wij hoop brengen,
waar wanhoop heerst.
Mogen wij licht brengen,
waar mensen in duisternis verkeren.
Mogen wij leven brengen,
waar de dood rondwaart.
Mogen wij Uw naam waar maken,
Uw naam die Luidt:
Ik zal er zijn,
Ik ben er voor jou, helemaal!

Amen

Gebed 21 mei 2020

Hemelvaartsdag

Heer, op wondere wijze
bent U overal aanwezig
en overal verborgen.
U bent in alle hoge hemels
en toch nergens te vinden;
U bent tot in de diepten der aarde
en toch nergens te vinden
Waar wij U ook zoeken:
U bent alleen
wondere aanwezigheid,
U bent nabij en veraf.
Hoe bereiken wij U?
Geen vormen, geen tasten,
geen voelen brengt U ons nader.
Enkel uw geloof en liefde,
enkel in het biddend en minnend gedenken
van uw wondere Aanwezigheid
bent U ons nabij.

Efrem van Edessa

Gebed 20 mei 2020

Heer onze God,
Vol vertrouwen willen we onze gebeden uitspreken;
We bidden dat onze samenleving blijvend vervuld mag worden met een geest van saamhorigheid en verantwoordelijkheidsgevoel, die we juist in deze crisistijd ervaren.
Geef ook, dat onze zieken zich gesterkt mogen weten door onze gebeden en aandacht
en dat onze dierbare overledenen thuis mogen zijn bij u onze Vader.
We vragen u op de dag voor de Hemelvaart van Jezus uw Zoon,
dat velen de liefde en bevrijdende kracht van u mogen kennen,
ook op voorspraak van Moeder Maria,
door Jezus Christus uw Zoon.
Amen

Gebed 19 mei 2020

Een gebed ter ere van Maria
Moeder van alle mensen, blijf ons nabij
Met namen eeuwenlang bekleed,
gehuld langs wegen,
in wisseling van hoop en leed
en wat gij van ons allen weet,
gesproken of gezwegen.
Gij die ons aanziet van de overzij,
Moeder van alle mensen, blijf ons nabij.

Gij ziet de wereld in haar baan,
de wisselvalligheden,
van winnen en van ondergaan,
het leed elkander aangedaan,
de oude droom van vrede.
Gij die ons aanziet van de overzij,
Moeder van alle mensen, blijf ons nabij.

Gebed 18 mei 2020

God, Gij wilt
dat al uw mensen leven in welzijn
en daardoor gelukkig zijn.
Wij vragen U, in deze moeilijke tijd,
om vervulling van onze levensbehoeften.
Meer dan ooit,
beseffen wij dat wij niet alles
in de hand hebben,
dat wij leven op Uw levensadem
en van hetgeen uw schepping voortbrengt.

Wij bidden U,
om goede vruchten van onze arbeid
en zorg voor elkaar,
vruchten die bijdragen aan ons aller welzijn en geluk.
Verhoor ons gebed,
zodat wij samen bouwen
aan een nieuwe wereld,
tot glorie van Uw naam.
Amen

Gebed 15 mei 2020

God, bron van alle leven,
in Maria hebt U laten zien hoe uw kracht
in kleine mensen weerklank vindt;
voor allen die neergebogen zijn,
kleingehouden,
tot zwijgen gedwongen,
bidden wij:
houd in hen levend
de kleine vlam van de hoop
die leven geeft, het licht bewaart
en het donker kan verdrijven.

Wij vragen het U door Jezus, de Messias.

Amen

Gebed 14 mei 2020

Heer onze God,
kom ons in deze verwarrende tijd tegemoet met de Geest die Jezus bezielde.
Geef ons de kracht om anderen tot steun te zijn om deze crisis te helpen overwinnen.
Geef ons hoop en vertrouwen in onze kwetsbaarheid,
maar vooral het geloof, dat U ons leiding geeft.
Wij bidden het U op voorspraak van Mattias, apostel, door Christus onze Heer.

Amen