Zondag 19 september heeft het dameskoor Stem en Klank haar 50-jarig bestaan gevierd. Een gouden jubileum!

Tijdens een feestelijke eucharistieviering waarin pastoor Munsterhuis voorging kwam duidelijk naar voren dat we trots mogen zijn op dit prachtige koor. Lovende woorden van zowel de pastoor als van de voorzitter van de locatieraad benadrukten de inzet en bereidheid van dit koor om de vieringen met hun zang te ondersteunen. In hun 50-jarig bestaan hebben zich vele wisselingen, veelal door leeftijd, van leden voorgedaan, maar Lidy Jansen die vanaf de oprichting lid is, is altijd gebleven. Voor haar was wethouder Blokhuis naar de kerk gekomen om haar toe te spreken en een cadeau te overhandigen: een vaas met bloemen met inscriptie. Ook Marietje Steinmeijer-Zwijnenberg werd op het eind van de viering naar voren geroepen. Zij kreeg van pastoor Munsterhuis de Gregoriuspenning opgespeld omdat ze al 50 jaar aaneengesloten lid is van een koor, aanvankelijk in de Lutte en daarna vele jaren in Ootmarsum bij Stem en Klank. Aan het begin van de viering sprak de voorzitster Marietje Roelofs over de betrokkenheid van het koor met de geloofsgemeenschap. Wij willen onze dank uitspreken voor hun grote dienstbaarheid die zij telkens toonden door zowel in de weekend vieringen als in doordeweekse vieringen aanwezig te zijn. Na de feestelijke viering was er in het parochiecentrum een gezellig samenzijn met nog meer cadeaus en bloemen.
Op de site van In en om Ootmarsum vindt u een prachtig verslag met foto’s door Peter Baanstra gemaakt.