Graag willen onze aartsbisschop, dr. Willem Jacobus kardinaal Eijk, en de andere leden van de bisdomstaf alle priesters, diakens, pastoraal werkers, parochiebesturen, locatieraden, pastoraatsgroepen, kosters, secretariaats-medewerkers, en al onze vrijwilligers hartelijk danken voor alle toewijding en inzet die zij in deze onzekere en onrustige tijden in onze parochies betonen. Dit geldt ook voor allen die hun beste krachten geven in de instellingen en op welke plek de Kerk dan ook aanwezig is.
Wij realiseren ons dat het heel wat vraagt om stapsgewijs en met alle zorgvuldigheid vanaf juni het kerkelijk leven met publieke vieringen weer vorm te geven. Dit vergt veel van uw verantwoordelijkheid en uit de vragen die ons bereiken, blijkt menigeen onder u te worstelen met de nodige vragen en onzekerheden, waar we alle begrip voor hebben.
Die hebben wij zelf ook. Als vicaris voor liturgie ben ik van harte bereid uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Onze uiteindelijke bron van hoop is gelegen in de bijstand van de Heilige Geest, de Helper, die onze Heer Jezus ons beloofd heeft en met Pinksteren aan zijn Kerk gegeven heeft.
Van harte wens ik u allen een Zalig Pinksteren.

Met hartelijke groet, + Herman W. Woorts
Hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht en vicaris voor liturgie