De openluchtviering, dit jaar in de locatie Noord Deurningen vond plaats in de wei achter de Schotbrookkapel. Het was een mooie viering op een mooie avond. De verbondenheid in onze parochie kwam tot uiting in het binnendragen van de brandende fakkels door de vormelingen. Het licht werd uitgedeeld aan alle geloofsgemeenschappen van de parochie.