Wereldwijd vieren kerken jaarlijks de scheppingsperiode. Op 1 september is het “Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping” en 4 oktober is de feestdag van Sint Franciscus, de heilige voor wie zorg voor dieren en planten belangrijk was. In de periode tussen deze twee data staan kerken en gelovigen extra stil bij de zorg voor de aarde. De Laudato si’ Alliantie biedt hiervoor een liturgisch katern aan. Voor iedere zondag en de gebedsdag in de periode worden liederen, gebeden en meditaties beschreven.

Lees hier verder…