Wat is het heerlijk als je on een onbekende omgeving rijdt, dat je dan een Tom-Tom in je auto hebt, met een vriendelijke stem, die je de weg wijst naar het juiste doel, de juiste bestemming. Maar als je haar of zijn aanwijzingen niet opvolgt, dan krijg je het dringende advies: indien mogelijk keer om. Wanneer je dit advies niet opvolgt dan wordt het nog een paar keer herhaald, maar dan nog geeft de stem het niet op maar probeert je, via de door jouw gekozen alternatieve route, alsnog op de goede weg te krijgen naar jouw bestemming.

Vandaag horen we in de lezingen ook zo’n stem uit de navigatie die ons op het juiste levenspad wil zetten, op weg naar de juiste bestemming in ons leven. Zowel Jona als de vissers aan het Meer van Galilea worden geroepen om de juiste bestemming te kiezen, waartoe zij in het leven worden geroepen. Keer je leven om, vlucht niet weg voor datgene waartoe je door God bent geroepen, zo klinkt er de lezingen van vandaag. Volg de stem van je hart waarin God jou tot jouw levensbestemming roept. Wanneer je die stem negeert, kan het slecht met je aflopen, zoals Jona overkwam en uit de boot viel op de stormachtige golven van het leven en in de diepte van de chaos kopje onder ging. Hij ontliep en ontvluchtte de opdracht van God om de verdorven inwoners van de stad Ninivé tot inkeer te brengen, ging de andere kant op, de zee op, maar kwam daardoor in een storm terecht. Hij werd opgeslokt door een walvis, en in de grootste crisis van zijn leven, waarin hij op sterven na dood is, roept hij om de naam van God, en bidt tot de Enige, de enige die hem nog kan redden, en hij belooft Hem te helpen. Na drie dagen wordt hij op het strand uitgespuugd en gaat dan alsnog naar Ninivé om zijn levensopdracht te vervullen en roept de bevolking op te zich om te keren van de weg van het kwaad. En heel het volk, tot en met de koning, bekeert zich. Door de crisis in zijn eigen leven heen, ontdekt hij zijn ware roeping.

Net als Jona horen ook de vissers aan het Meer van Galilea de roepstem van God in de oproep van Jezus om Hem te volgen, om in het vervolg vissers van mensen te worden. Deze stem klinkt zo overduidelijk dat ze er geen nachtje over hoeven te slapen maar ogenblikkelijk hun boten en netten achterlaten en Jezus volgen. Blijkbaar zijn ze door de woorden van Jezus zo diep geraakt, dat ze geen moment twijfelden. Deze stem riep hen op tot de ware bestemming in hun leven. Door de stem van God, de stem waardoor zij diep in hun hart werden geraakt, op te volgen en het oude leven achter te laten, werden ze omgeschoold tot vissers van mensen.

Beste mensen, de stem van God klinkt ook nog in onze dagen, we kunnen deze stem horen in een vraag van de buurman, in de roep van een kind, in de angstige ogen van een vluchteling, in een stem uit de verre wereld die vraagt om voedsel, vrede en toekomst. In de doodgewone stemmen van mensen die wij tegenkomen op onze levensweg klinkt God ’s stem door.
Maar je moet wel de antenne op de juiste stand hebben uitstaan, zodat je die stemmen om je heen kunt opvangen. Daardoor moet je niet te veel met jezelf bezig zijn, met je eigen belangen, maar oog, oor en ogen hebben om wat er om je heen gebeurt en je diep van binnen laten raken door datgene wat mensen je heen overkomt. Want ook nu roept God ons op om vissers van mensen te worden. Jezus wil dat ook wij mensen opvissen die dreigen te ontsporen, die wegdrijven van de gemeenschap, die zich laten verleiden tot het kwade. De woorden: “Kom en volg Mij!” klinken ook vandaag tot ons in de Tom-Tom die God heeft geplant in ons hart. In de mensen om ons heen horen we waar onze levensroeping is, hoe wij vissers van mensen, navolgers van Jezus kunnen worden.
En dat is in onze tijd geen vanzelfsprekende keuze, niet ieder ouderpaar zet hun kinderen bewust op die weg. Ze moeten later zelf maar kiezen, zo wordt vaak gezegd en de Tom-Tom die al eeuwenlang mensen op de goede weg hield is ouderwets, niet meer van deze tijd, ze moeten maar varen op eigen kracht, hun bestemming met eigen navigatie vinden.
Morgen mag ik weer drie kinderen dopen, hun ouders hebben er bewust voor gekozen om de kinderen wel op de weg van Jezus van Nazareth te zetten, de kinderen te leren Hem na te volgen, om ze ook toekomstige vissers van mensen te maken binnen de traditie van onze kerk.
Zij willen hun kinderen ook dragers laten worden van de Blijde Boodschap, om anderen te bevrijden, op te vissen uit de chaos en ellende die hen is overkomen. Zij willen dat hun kinderen de stem van God ontdekken in hun leven, dat hun antenne goed uit staat om deze stem goed te kunnen opvangen.

Vandaag roept het Evangelie ons op om te luisteren naar God ’s stem, die tot ons kwam in Jezus, om Hem na te volgen, om in ons leven van alledag te werken aan het geluk van mensen hier op aarde! Mogen wij allen gehoor geven aan die stem en de weg volgen waarin Jezus ons is voorgegaan.

Amen.

Tilligte, 20 januari 2018

Pastor Jan Kerkhof Jonkman