We gedenken de overledenen. We mogen weer allemaal naar de kerk komen op deze gedenkwaardige dag. We gedenken al onze dierbare overledenen met een viering in de kerken van Lumen Christi. Bijzondere aandacht is er voor de overledenen die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. Van ieder wordt de naam genoemd en een kaars aangestoken in de kerk. Na afloop van de viering wordt u een grafkaars aangereikt en gaan we naar het kerkhof waar de rustplaatsen van de overledenen word gezegend of besprenkeld. Het kerkhof is deze avond sfeervol verlicht met fakkels. Het is handig een zaklampje mee te nemen. Iedereen is van harte welkom in de vieringen in de verschillende locaties.

Ik noem jouw naam
Als ik denk
Dan hoor ik jouw naam
Als ik slaap
Droom ik jouw naam
In hoe ik nu leef
Beleef ik jouw naam
In mijn verdriet
Betraan ik jouw naam
Uit machteloosheid
Schreeuw ik jouw naam
Soms, heel alleen
Verwerk ik jouw naam
Met al mijn liefde
Koester ik jouw naam
Hier dichtbij me
Voel ik jouw naam
In deze saamhorigheid
Vertel ik jouw naam
Opdat je zult weten
Dat ik je niet zal vergeten
Zacht noem ik jouw naam…

Leonita Gerssen