Paus Franciscus wil graag weten wat er in de gelovigen leeft. Zij mogen meedenken over hoe het verder moet met de kerk. De synodale ‘motor’ komt geleidelijk op gang in de @rkk. Maar er is nog veel onduidelijk.
Om de goede zaak een zetje te geven, biedt Jos Moons samen met uitgeverij de Zalige Zalm en Hendro Munsterman een serie korte bijdragen aan.

Synodale weg 2021-2023

DOE MEE MET HET AVONTUUR!

De katholieke kerk zit in een ‘synodaal proces’. In 2023 is er een grote bisschopsvergadering (synode) in Rome. Maar voordat paus Franciscus met de bisschoppen in gesprek gaat, wil hij graag horen wat er leeft onder de gelovigen. Dat betekent dat wij mee mogen denken over hoe het verder moet met de kerk.

Dat zijn we niet gewend. Ergens in ons achterhoofd zit het idee dat wij moeten luisteren naar de bisschoppen (ook al doen we dat soms niet). Nu is het omgekeerd: zij moeten luisteren naar ons – en wij moeten luisteren naar elkaar. Dat is een heel andere manier van kerk-zijn. Het is trouwens ook een andere manier van denken over de kerk. Een andere theorie en een andere praktijk.
Om ons te helpen mee te doen met het avontuur van de synode 2021-2023, zal ik in een serie artikelen een aantal aspecten toelichten. Bijvoorbeeld over hoe katholiek moet je zijn om mee te doen, over de deugd van het vrijmoedige spreken, over bidden en de Heilige Geest, over de vraag of er taboes zijn, en natuurlijk hoe je je stem kunt laten horen.
Wie naast het lezen van deze serie zelf aan de slag wil, kan kijken op: https://www.rkkerk.nl/uitgelicht/uitgelichtsynode-synodale-kerk/
Daar vindt u het ‘Voorbereidende document’, met tien onderwerpen waar u over kunt nadenken (vanaf no. 30).

De paus is benieuwd naar ‘wie horen er eigenlijk bij in onze kerk: wie wel, en wie niet?’ Of ‘naar wie wordt er geluisterd: naar wie wel, en naar wie niet?’ En hoe zit het in de kerk met gezag: is er voldoende participatie? Steeds is de vraag: zijn we samen op weg? Kunnen we meer samen op weg zijn?
De Nederlandse bisschoppen selecteerden drie thema’s – vieren, medeverantwoordelijkheid voor onze missie als kerk, het gesprek met de samenleving – maar de vraag van de paus is veel breder.

Jos Moons SJ

Deze bijdragen zijn een samenwerking van De Zalige Zalm en het ND.
Meer informatie over de synode

De complete serie is ook op deze Site te volgen.

Jos Moons is jezuïet en promoveerde in Tilburg op de onderwerpen Heilige Geest, Kerk en Tweede Vaticaans Concilie.