Vroeger was er geen sprake van een discussie in welke traditie je je kinderen ging opvoeden. Het leek wel bijna vanzelfsprekend dat dit geschiedde binnen de drie zuilen die ruim honderd jaar een vaststaande indeling waren in kerkelijk en werelds Nederland: De protestants-christelijke zuil, de Rooms Katholieke zuil en de Algemene zuil, waar mensen zich thuis voelden die zich niet gebonden voelden aan enige kerk of religie. Als jonge ouders dacht je niet na of je het doopsel wenste voor je kinderen, je deed het gewoon, menig moeder is nooit aanwezig geweest bij deze belangrijke gebeurtenis omdat het kind dezelfde, in elk geval de volgende dag werd gedoopt en moeder nog in het kraambed lag. Naast de inschrijving in het bevolkingsregister kwam er na de doop de tweede aantekening op de identiteitskaart die je heel je leven verder zou dragen. Naast M/V nu ook RK ingeval je lid was van de RK Kerk. Was dit bijna 200 jaar lang een belangrijke factor in jouw leven, een factor die mede jouw opvoeding en identiteit bepaalde. De schoolkeuze was bekend, je kocht jouw boodschappen bij de bakker en slager van jouw kerk, je trouwde met een man of vrouw uit jouw eigen zuil, en aan de inrichting van het huis zag je meteen met welk volk je te doen had.

Sinds ongeveer vijftig jaar is het niet meer vanzelfsprekend dat uw kinderen en kleinkinderen dat kenmerk van hun identiteitskaart meedragen. Vaak tot grote spijt van de grootouders, die graag zien dat al hun kleinkinderen gedoopt worden. Dopen is in het voetspoor verder trekken van jouw ouders en de vele generaties daarvoor.
Doop is letterlijk ondergedompeld worden in het water om als herboren mens het nieuwe leven tegemoet te gaan, een leven waarin Gods woord van liefde, vrede en gerechtigheid leidend is voor jouw leven. Daarin is het Joodse volk ons voorgegaan toen zij vanuit de woestijn, waar ze veertig jaar lang rondtrokken en beproefd werden, door de Jordaan heen naar het land van belofte gingen en een nieuw leven een nieuwe samenleving probeerden op te bouwen zoals God het van den beginne had bedoeld, het land van melk en honing dat hen was beloofd en waar men tijdens de slavernij in Egypte zo lang van had gedroomd.
De Jordaan staat voor de doorgang van het oude naar het nieuwe leven.
Wanneer Jezus zijn openbare leven begint, dan gaat ook Hij naar de Jordaan en laat zich door Johannes dopen. Hij sluit zich aan bij de lange rij van mensen die aan de rivier staan en geraakt worden door Johannes de Doper om een nieuwe weg in te slaan in het leven. Jezus wilde daarmee zijn identiteit te bevestigen met zijn volk, en gesterkt worden in zijn levensroeping om te werken aan Gods Rijk. Wanneer Johannes het water over Hem heen giet, scheurt de hemel open en klinkt er een stem die zegt: Dit is mijn liefste Zoon! De hemel bevestigt hiermee zijn levensopdracht om Gods liefde en zorg over te brengen aan de armen, zieken, de uitgestotenen uit zijn tijd. Daarmee kondigt Hij een nieuwe tijd aan, een tijd waarin Hij mensen verlost van het ondraaglijk juk dat de religieuze leiders het arme volk oplegden en klaagde Hij de machthebbers aan die de mensenrechten vertrapten. Zijn ID kaart was daarmee duidelijk gekleurd.

Hoe zit het met onze ID kaart? Past daar ook nog het kenmerk RK op? Of schamen we ons ervoor of vinden we het achterhaald in onze tijd waarin velen denken dat we God niet meer nodig hebben, dat Hij een achterhaald kompas is geworden voor de moderne samenleving?
Willen wij de kinderen voorgaan door ook zelf werk te maken van ons geloof, of moeten ze dat later zelf maar uitvinden?
Het leven is meer dan je te begeven in een comfortabele bubbel van rijkdom, welvaart en een onmisbare wintersportvakantie. Meer dan ooit zal onderdompeling in Gods Geest nodig zijn om een nieuwe levensweg te vinden na de coronapandemie, een nieuwe toekomst uit de huidige problemen naar een leefbare aarde, een milieu, waar elk mens tot zijn/haar recht mag komen. De ID die wij vanuit huis hebben meegekregen heeft goede papieren om daar een succes van te maken, om veel mensen een hemel op aarde te kunnen schenken, ook zonder de aantekening zwart op wit: RK.
Lieve mensen, moge Gods Geest ons daartoe, net als Jezus, inspireren, opdat ook vanuit de hemel een Stem klinkt: Jij bent mijn liefste dochter, jij bent mijn liefste Zoon! Amen.

De Lutte, 9 januari 2022

Pastor Jan Kerkhof Jonkman