Heb je pas geleden een kindje gekregen en je wilt je kindje laten opnemen in onze geloofsgemeenschap door het te laten dopen? Dan kan je je hiervoor op een eenvoudige manier aanmelden: via deze link komt u op de Dopen pagina op deze Site.  Hier staat ook een digitaal aanmeldingsformulier. Stuur deze ingevuld naar het secretariaat van De Lutte: delutte@lumenchristi.nl. Als je je hebt aangemeld krijg je van de doopwerkgroep De Lutte, Irma Onland, bericht over de verdere gang van zaken. In het najaar is er weer 1 keer per maand een doopviering ingepland en wordt je, daar aan voorafgaand, op een voorbereidingsavond uitgenodigd en wordt er door mij een afspraak gemaakt om kennis te maken en om wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Heb je nog vragen? Bel of mail mij. Irma Onland onlandfam@gmail.com. Tel. nr. 0639801529