Wanneer ik als kind bij vrienden speelde en daar een vreemde op bezoek was die mij niet kenden, dan kreeg ik steevast de vraag op mij afgericht: Woar bie ie d’r een van? Twentenaren kunnen soms iets zo mooi en zo krachtig uitdrukken om feilloos de juiste informatie te krijgen of te verstrekken. Als ik dan antwoordde met : “Ik bin Jan van Kerkhoffer Hendrik en Sientje”, dan wisten precies wie ik was, waar ik woonde, uit welk gezin ik kwam en bovendien trilde in deze informatie ook nog een hele familiegeschiedenis mee van diverse generaties Kerkhof Jonkman. Steevast kwamen dan vaak ook een aantal familieleden voor het voetlicht. Mensen willen graag weten wie ze voor zich hebben, de naam en de afkomst, het gezin, het milieu, blijkbaar voegt het iets wezenlijks van een persoon toe. Een naam draagt bij aan duidelijkheid, iemands identiteit, iemands eigenwaarde. Je zou het misschien ook wel als een soort een identiteitskaart, een DNA profiel kunnen beschouwen dat je als een inzichtbare chip vanaf jouw geboorte is ingeplant en meedraagt. Je kan er vaak dezelfde familietrekjes in herkennen. Mensen konden je dan gelijk plaatsen in de sociale kaart van je dorp, je directe omgeving. Als je weet met wie je te maken hebt, kun je iemand plaatsen en dat geeft vertrouwdheid en een veilig gevoel.
Ongetwijfeld zullen ook mensen die Jezus ontmoetten en Hem niet kenden zich afgevraagd hebben: “Woar is Hij d’r één van?” Wanneer ze in contact kwamen met Hem, hadden ze gelijk een gevoel: Hij heeft iets wat het gewone menszijn overstijgt, Hij is niet alleen van hier. Hij draagt iets mee wat wij als mensen eigenlijk niet kunnen opbrengen, iets goddelijks, dat moet van Hogerhand komen. Hij droeg een grenzeloze liefde uit jegens de medemens, Hij doorbrak grenzen die mensen vanuit zichzelf niet konden overstijgen, Hij opende ogen en oren die tot die tijd gesloten en dicht waren. In Hem brak een nieuw perspectief en nieuw inzicht op mens en religie door. Hij bracht je dichter bij het geheim van het leven. Wanneer Hij in de buurt was, dan voelden mensen God heel dicht bij. En omdat Jezus over God sprak in het beeld van zijn Vader, noemden mensen Hem dan ook zijn Zoon. ‘God allemachtig”zei Herman Finkers in zijn bekende filmpje Kroamschudden in Mariaparochie ,in doar nen Zön van.

In Jezus lichtte iets van God op, van zijn goedheid, zijn overvloed aan leven, aan liefde, aan solidariteit en zachte kracht van vrede. Een mens zo goed als God, een mens waarin God doorschijnt, zich aan ons laat zien en zich met ons verbindt! Nog nooit eerder had men het geheim God zo tastbaar, zo aanraakbaar nabij gezien en gevoeld.
Zolang er mensen zijn hebben ze het geheim van het leven dat zij om zich heen zagen in de natuur, in de geboorte van nieuw leven, een naam willen geven. Hun persoonlijke ervaringen met dit geheim, met het Onuitsprekelijke, deze levenskracht, die hen elke keer opnieuw verraste hebben ze uitgedrukt in verhalen en (denk)beelden. Vanaf de oudste Religies op aarde tot de hele bijbel die er vol van staat. Zo heeft ook het Joodse volk, bevrijd uit de slavernij in Egypte, op weg naar het Beloofde Land, zich gedragen en gesteund gevoeld door God ’s Hand en zich een uitverkoren volk gevoeld. In hun levensgeschiedenis hebben ze hert gevoel gehad dat God op een of andere wijze aan het licht kwam en hebben zij het als hun collectieve levensopdracht gevoeld, op zo goed als God te zijn. Maar dat ging natuurlijk niet vanzelf en dikwijls namen ze in hun leven de verkeerde afslag op de Weg van God, een afslag naar egoïsme, zelfverrijking en afgoderij. Maar wanneer zij weer tot inkeer kwamen ontdekten ze dat hun God hen altijd trouw bleef en nieuwe kansen bood. In Jezus van Nazareth hebben ze het beeld van God ten volle aan het werk gezien in een mens van vlees en bloed. Het kon niet anders of Hij moest het volledige DNA van God in zich meedragen en wel een Zoon van Hem zijn.
Zo hebben wij mensen allemaal onze eigen persoonlijke ervaringen met het Geheim van het leven, God, en dragen ook wij allemaal DNA sporen van Hem mee in ons leven, want Hij heeft ons geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. En ons allen is de Heilige Geest geschonken om dat beeld van God, het beeld van solidariteit, liefde, vergeving en vrede, waar te maken in ons leven. Net als in Jezus zit er in ons allen een goddelijke vonk en is het onze opdracht uit groeien tot een door God geliefd mensenkind.

De eeuwen door is er iets van het Geheim God opgelicht in onze mensen geschiedenis, binnen en buiten de kerk, en hebben we ons eigen beeld van God ontwikkeld. Al naar gelang onze eigen ervaringen, een beeld dat verandert en meegroeit met onze eigen levenservaringen. De Kerk houdt ons vandaag, op het feest van de H. Drieëënheid, voor dat God zich in de loop der geschiedenis aan ons bekend heeft gemaakt als een Vader die ons het leven schenkt en tegelijk ons de ruimte geeft zelf invulling te geven aan ons leven, die onder ons gewoond heeft als een menselijke Zoon en met Zijn Geest, Zijn Levenskracht, ons inspireert om het leven een goddelijke glans te geven.
Als ons als christen naar onze identiteit wordt gevraagd, of op z’n Twents: “Woar bin ie d’r een van?“, dan hoop ik dat u zonder schroom antwoordt een christen, een na volgeling van Christus te zijn en dat u zich net als de apostelen gezonden weet om God ’s blijde en bevrijdende boodschap uit te dragen. Als een vader/moeder die anderen leven en liefde schenkt, herkenbaar bent als een zoon/dochter die solidair is met de medemens, naar anderen iets laat oplichten van het geheim van het leven, en de Geest uitdraagt om anderen te inspireren en aan te zetten tot een positieve kracht in de samenleving.
Woar bin ie d’r een van? Een kind uit de grote, veelkleurige familie der christenen, dat op weg is om een zoon of dochter te worden van God, van de Bron van leven en liefde!
Amen.

Ootmarsum/Denekamp, 30 mei 2021

Pastor Jan Kerkhof Jonkman