Een overledene stond in ons kerkregister ingeschreven. Door het overlijden komt hieraan een eind en wordt daarna ingeschreven in het boek van overledenen. In onze geloofsgemeenschap is het gebruikelijk dat we na een overlijden, ook als er geen kerkdienst heeft plaatsgevonden, een kruisje ter nagedachtenis achter in de kerk aan de gedachtenismuur hangen. Nabestaanden krijgen hierdoor de gelegenheid desgewenst nog eens een moment ter nagedachtenis stil te staan en eventueel een kaarsje op te steken. Dit kruisje blijft tot één jaar na het overlijden in de kerk aanwezig. Eén jaar na de sterfdatum overhandigen we u, als u daar prijs op stelt, als nabestaande in een viering het kruisje. U krijgt hiervoor een uitnodiging. U bepaalt zelf of u hiervan gebruik wilt maken. Daarnaast schenken we elk jaar tijdens de Allerzielenviering aandacht aan alle overledenen van het afgelopen jaar en vermelden we de overledenen in dat jaar op een gedachteniskaartje. Ook hiervoor krijgt u een uitnodiging waarna of waarin u kunt aangeven of u dit op prijs stelt. Door allerlei coronamaatregelen zijn er met betrekking tot het afscheid keuzes gemaakt, keuze die onder normale omstandigheden wellicht anders waren geweest. Zowel het pastoresteam als pastoraatsgroep en de locatieraad zijn van mening dat we dit kruisje na een overlijden als geloofsgemeenschap (lees de kerk) alsnog moeten aanbieden.

Pastoresteam Lumen Christi Pastoraatsgroep en locatieraad van Ootmarsum