Een overlijden zorgt voor nabestaanden veel verdrietige momenten. In deze nare tijd moeten veel beslissingen worden genomen, beslissingen waarover men goed moet zijn geïnformeerd. Het uitgangspunt van Lu men Christi is dat bij een overlijden eerst een uitvaartondernemer wordt gewaarschuwd die in voorkomende gevallen vervolgens contact opneemt met een centrale uitvaartcoördinator van de parochie.
Graag brengen wij u langs deze weg van een aantal zaken en mogelijk heden op de hoogte.
1. Het verluiden van een overlijden in de Simon en Judaskerk in Ootmarsum Men moet er wel iets voor doen, zeker in deze coronatijd!
De locatieraad heeft eind 2013 besloten het overlijden van iemand uit onze geloofsgemeenschap te gaan verluiden. Concreet betekent dit dat de klokken om 12.30 uur 5 minuten luiden. We hebben de 7 afspraak dat er alléén wordt geluid wanneer de kosters daarover “officieel” zijn geïnformeerd. Dit betekent dat zij door de uitvaartcoördinator van de parochie dan wel door de uitvaartondernemer op de hoogte moeten zijn gebracht van het overlijden van iemand uit onze
geloofsgemeenschap.
In deze coronatijd blijkt dat dit nogal eens wordt vergeten, maar er is meer…….
2. Nabestaanden zien vaak al ruim van te voren dat een overlijden nadert en bent u op de hoogte is van wensen van de overledene? Ook met betrekking tot eventueel het kerkelijk gebeuren en alles wat
daarmee samenhangt? Praat er eens met elkaar over zodat men niet voor verassingen komt te staan. Het is mogelijk om in de kerk in kleine kring afscheid te nemen. Een overledene is vaak in de kerk ge doopt, heeft er z’n 1e H. Communie gedaan en is er, zeker in het ver leden, getrouwd. Dit alles is vaak voor een overledene een laatste wens om ook vanuit de kerk te worden begraven dan wel gecremeerd. Ook is het mogelijk om in de kerk een herdenkingsdienst te
organiseren, zelfs zonder dat daarbij een kerkelijk voorganger voor gaat. Het enige wat we vragen is in dat geval dat de herdenkingsdienst moet passen bij het gebruik van een kerkgebouw. Er worden kaarsen aangestoken, een intieme sfeer gecreëerd en u kunt in de kerk condoleren.
Tegenwoordig zie we regelmatig dat men er voor kiest om uitsluitend het condoleren in de kerk te laten plaatsvinden waarbij ook de overledene aanwezig kan zijn. Er is ruimte genoeg om er een ei gen invulling aan te geven bv met beeldmateriaal.
Denk er eens over na…… en bespreek het! “