Beste mensen,
Naar aanleiding van berichten in de krant

Kardinaal Eijk heeft beleid bekend gemaakt over het langzaam afschalen van Woord- en Communievieringen in het weekend. Het is een voortzetting van het beleid dat in 2011 gepresenteerd is. De Kardinaal wil dat we gezamenlijk Eucharistie vieren op zondag. Daar is van alles over te zeggen, maar niet dat er verder geen enkele viering meer gehouden kan worden, dan alleen de mis. De artikelen die hierover geschreven worden melden dat, ten onrechte.
Want de Woord- en Communievieringen worden niet afgeschaft. Nu niet, en ook over 5 jaar niet. En ook parochiële voorgangers kunnen zich blijven inzetten. Graag zelfs. Waar het om gaat is: dat pas over 5 jaar de liturgische roosters van de parochies zo ingericht moeten zijn, dat er in het weekend maximaal Eucharistie gevierd kan worden. Inderdaad zonder Woord- en Communievieringen. Bij uitzondering kan er nog een woord- en communieviering gehouden worden in geval van afwezigheid van een priester.
Als er geen eucharistie gevierd kan worden kunnen er wel andere vieringen plaats vinden in het weekend, zoals bijvoorbeeld gebedsvieringen, vespers, vieringen met kinderen en nog veel meer. Bovendien blijft het door de week gewoon mogelijk om in onze kerken en in de verpleeghuizen Woord- en Communievieringen te houden, nu, de komende vijf jaar, en daarna. De parochiële voorgangers die zich ook nu daarvoor inzetten, kunnen dat gewoon blijven doen. Wij danken hen voor hun onmisbare inzet.

Met vriendelijke groet,
Pastoraal team en vice-voorzitter parochiebestuur