Startdatum:
Einddatum: 13 september 2015
Tijd: - 0:00
Locatie: Utrecht

De Willibrordprocessie te Utrecht vindt dit jaar plaats op zondag 13 september. Het is een gebeuren waarbij we met een zekere trots publiekelijk getuigenis afleggen van ons geloof. Het
gaat dus om een belangrijk moment voor het Aartsbisdom Utrecht. Mgr. H.W. Woorts, waarnemend pastoor van de Salvatorparochie en pastor O. Swijnenberg, parochievicaris, nodigen alle gelovigen uit het Aartsbisdom uit om deel te nemen aan deze processie.