Naar aanleiding van de indringende toespraak van de minister-president Mark Rutte op maandag 14 december j.l., hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat er op Kerstavond tot de ochtend van Eerste Kerstdag 7.00 uur, geen publieke vieringen kunnen worden gehouden. Dit besluit is genomen om te voorkomen omdat juist deze vieringen bezocht worden door talrijke gelovigen. De bisschoppen geven aan dat uitzending van een plaatselijke viering vanuit de parochie, via live-stream, zoals Kerk-TV , een goed alternatief is om de parochianen Kerstavond/Kerstnacht mee te laten vieren. De overige vieringen op Eerste Kerstdag en daarna kunnen gewoon doorgang vinden met inachtneming van het maximaal aantal aanwezigen van 30 gelovigen. Het pastoraal team en bestuur van Lumen Christi zullen dit besluit van de Nederlandse bisschoppen opvolgen.

Wat betekent dit voor Lumen Christi?
Alle geplande vieringen op Kerstavond in de parochie Lumen Christi en de Nachtmis in Ootmarsum komen te vervallen. Op Kerstavond zal er via Kerk-TV om 20.00 uur een viering (zonder aanwezigheid van gelovigen) zijn in de H. Nicolaaskerk te Denekamp. Het pastoraal team zal hierin voorgaan. Deze viering wordt uitgezonden via Kerk-TV Lumen Christi.

Om onze parochianen zoveel mogelijk de gelegenheid te schenken het Hoogfeest van Kerstmis mee te vieren vanuit hun eigen parochiekerk, met de nabijheid van hun eigen pastores, is besloten dat de geplande vieringen op Eerste Kerstdag en daarna, gewoon doorgang kunnen vinden, met inachtneming van de thans geldende maatregelen van het Kerkelijk protocol.
Dit betekent dat er maximaal 30 gelovigen kunnen worden toegelaten, die zich van te voren hebben aangemeld bij het parochiesecretariaat. Wanneer u zich niet hebt aangemeld kunt u helaas niet tot het kerkgebouw worden toegelaten! Wij adviseren u dringend dit advies op te volgen om teleurstellingen aan de kerkdeur te voorkomen.

De misintenties voor Kerstavond en Kerstnacht zullen, met uitzondering van Denekamp, gelezen worden op Eerste Kerstdag.
De parochianen in De Lutte kunnen op Eerste Kerstdag de viering vanuit hun kerk live volgen via een livestream op de site: www.kerkdelutte.nl

Speciaal voor de kinderen staat op deze website van Lumen Christi een film over het kerstverhaal die met kinderen uit De Lutte is opgenomen.

We hebben dit besluit genomen met pijn in ons hart en beseffen dat velen de viering voor Kerstavond en de Kerstnacht met grote inzet reeds hebben voorbereid. Maar we hopen ook op begrip uwerzijds, en kijken met u, na deze sobere Kerst, uit naar een hoopvolle toekomst in 2021. Moge het Kerstkind, waarin God zelf tot ons komt, ons daartoe de kracht en de hoop geven.

Pastoraal Team en Bestuur Lumen Christi