Beste parochianen van de H. Jozef kerk in Noord Deurningen,
Bijgaand ontvangt u het financiële resultaat over 2021. Als locatieraad van de geloofsgemeenschap Noord Deurningen van de parochie Lumen Christi willen we daar graag een toelichting op geven. Het jaar 2021 was wederom een bijzonder jaar voor een ieder. Door corona werd het gehele openbaar leven ontwricht. Door allerlei beperkende maatregelen konden diverse kerkelijke activiteiten geen doorgang vinden, of in zeer beperkte mate worden gevierd. De inkomsten bleven redelijk op peil. Wel waren de opbrengsten van de collectes beduidend minder dan voorgaande jaren. Dit had natuurlijk te maken met corona. Enkele financiële meevallers waren: lagere energiekosten, herberekening bijdrage geloofsgemeenschap, eenmalige subsidie gemeente Dinkelland i.v.m. opmaken rapport kerkenvisie.
Uit het financieel overzicht kunt u afleiden dat de locatie Noord Deurningen in 2021 een positief saldo van € 5.393,= heeft gerealiseerd op een totale exploitatie van € 61.170, =.
Wij, parochianen van de locatie H. Jozef in Noord Deurningen, moeten ons er terdege van bewust zijn dat wij alleen samen in staat zijn om de kerk voor Noord Deurningen te behouden door persoonlijke inzet en een jaarlijkse kerkbijdrage van een ieder.
GEEF VOOR HET BEHOUD VAN UW KERK.
Wij rekenen op uw medewerking.

Locatieraad H. Jozef kerk Noord Deurningen,
Voorzitter H. Jozef, Jos ter Duis Penningmeester H. Jozef, René Wessels