Beste parochianen van de H. Nicolaas te Denekamp

Als nieuwe penningmeester mag ik u hierbij het financieel verslag 2021 presenteren. Na een tweetal bewogen corona jaren lijkt het erop dat we in 2022 richting rustiger vaarwater manoeuvreren. De corona effecten zien we uiteraard ook in het financiële verslag terug. Desondanks ben ik blij dat we het jaar 2021 met een klein positief resultaat van € 2.933,- hebben kunnen afsluiten. Toch is het van belang dat we ons de komende jaren zullen moeten richten op kostenbesparingen en het vinden van structurele inkomsten stromen zodat we ook het volgende decennium de locatie Denekamp draaiende kunnen houden. Zoals u misschien hebt vernomen is het bestuur van de Locatieraad Denekamp “verjongd” met een drietal enthousiaste vrijwilligers. Stefan Bonnes als bouwkundig adviseur/gebouwenbeheer, Nick Vonhof als secretaris en ondergetekende als penningmeester. Het was helaas voor ons in 2021 erg lastig, gezien de corona maatregelen, persoonlijk kennis te maken met de vele vrijwilligers die onze parochie kent. We hopen deze kennismakingsronde in 2022 en 2023 goed te kunnen voortzetten. Naast de afhankelijkheid van de kerkbijdragen zijn we ook erg afhankelijk van de tomeloze inzet van onze vrijwilligers. Ik wil hen dan ook via deze weg hartelijk danken. Maar ik wil ook tevens een oproep doen. We zijn namelijk op zoek naar een aantal nieuwe vrijwilligers voor onder andere het maken van het parochieblad, tuinonderhoud en diverse administratieve taken. Dus lijkt het u leuk om ons mee te helpen om deze parochie te ondersteunen dan hoor ik dat graag van u. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het reilen en zeilen van uw parochie, dan staan wij daar open voor en kunt u altijd contact opnemen.

Thed Rijnders penningmeester H. Nicolaas Denekamp t.rijnders@locatiedenekamp.nl