Beste parochianen van de H. Nicolaas te Denekamp,

Bijgaand ontvangt u het financiële overzicht 2019. Als penningmeester van de geloofsgemeenschap Denekamp wil ik daar graag een kleine toelichting bij geven.
De parochie Lumen Christi heeft als uitgangspunt dat elke individuele geloofsgemeenschap, binnen bepaalde kaders, zelf verantwoordelijk is voor haar eigen inkomsten en uitgaven.
Naarmate een geloofsgemeenschap meer inkomsten weet te genereren, kan ze ook meer uitgeven. Dat geldt in het bijzonder voor de kerkbijdragen.
Elk bedrag die u hieraan geeft, komt ten goede aan uw eigen geloofsgemeenschap in Denekamp. Uiteraard draagt elke locatie, dus ook Denekamp, uit haar inkomsten, haar deel bij ter bestrijding van de algemene kosten van Lumen Christi. De kosten van het pastorale team vallen hier bijvoorbeeld onder. Voor Denekamp bedroeg deze bijdrage aan de algemene kosten van Lumen Christi in 2019 € 120.074,-. Voor het overige heeft de locatieraad grote vrijheid in het bepalen van waar ze haar geld aan uitgeeft. Voorwaarde is wel dat een locatie een sluitende exploitatie heeft.
Uit bijgaand financieel overzicht kunt u afleiden dat de locatie Denekamp in 2019 een batig saldo van € 13.828,- heeft gerealiseerd, op een totaal aan inkomsten van € 311.157,–
De opbrengst voor de actie kerkbalans kwam in 2019 lager uit dan in 2018.
De kerkbijdrage is in Denekamp lager dan elders, mede doordat teveel parochianen in het geheel niet deelnemen. De opbrengsten aan grafrechten zullen de komende jaren eveneens dalen.
De uitdaging is dan ook om de kosten verder te beperken zodat we ook in de toekomst een sluitende exploitatie houden. Daarbij zullen we ons allemaal, leden van de locatieraad, koren, werkgroepen en parochianen van onze geloofsgemeenschap H. Nicolaas terdege moeten beseffen dat we alleen maar in staat zijn onze geloofsgemeenschap en onze monumentale kerk, waarvoor ouders en voorouders zich jarenlang hebben ingezet, in stand kunnen houden door inzet en een jaarlijkse financiële kerkbijdrage van iedereen.

Financieel overzicht 2019 H.Nicolaas Denekamp

Willie Snijders
Penningmeester
H. Nicolaas Denekamp