1 maart Soberheid

Vasten is een kuur in soberheid
Soberheid wil zeggen:
gelukkig kunnen zijn met je deel en glimlachen
om de beperkingen om datgene wat je mist.

Vasten is veertig dagen groeien
naar de vreugde van het leven zoals het is.
Gelukkig zijn met het strikt noodzakelijke,
met het natuurlijke:
het is een aparte vreugde.

Zo is vasten een weg naar Pasen:
verrijzen uit dat gevoel van leegte en zinloosheid
dat overvloed
altijd met zich meebrengt.

Manu Verhulst