God, wij komen hier bij U om te luisteren naar uw boodschap, ons gebracht door Jezus, uw gezondene. Soms lijkt het ons dat Hij teveel vraagt van ons, meer dan we kunnen opbrengen. Schenk ons daarom uw geest van kracht opdat wij, door Hem gedragen, geen macht nastreven maar dienstbaar aan elkaar durven zijn, zoals Hij dat was in zijn aardse leven. Dat vragen wij U in zijn naam. Amen