God, Vader van alle mensen Wij zijn gedoopt in uw Naam, geef ons de kracht om trouw te zijn aan dat doopsel. Wij zijn uw kinderen, kinderen van het licht, geef ons om ook licht te zijn voor de mensen om ons heen. Wij zijn samen zijn Kerk op aarde. Geef dat wij die Kerk maken tot een teken van heil voor alle mensen. Dat vragen wij U omwille van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen