Eeuwige God,
Gij die soms ver van ons verwijderd lijkt, afwezig zelfs,
en die soms zo dicht bij ons zijt als de adem
die ons lichaam binnenstroomt,
wil horen naar ons, nu we tot U bidden.

Schep volop ruimte in ons voor U, God,
verlicht ons denken
en maak ons hart gevoelig,
zodat we uw stem horen meeklinken
in de gebeurtenissen van alledag.

Geef ons het warme gevoel dat U er bent
en het vertrouwen dat we met U kunnen spreken
als was U een lieve mens die één en al luisteren is
Moge Jezus Christus ons op de weg zetten naar ons antwoord op U,
onze God van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Amen