Goede God,
Wij danken U,
voor de kinderen die weer naar school mogen,
voor hun ouders die daarmee ontlast worden,
voor degenen die hun werk weer kunnen oppakken;
voor het leven dat weer geleefd mag worden.

Wij vragen U,
bescherm hen, bescherm ons allen,
dat het virus niet opnieuw veel mensen treft
en doe ons inzien hoe wij onze hernieuwde vrijheid moeten leven;
op een manier die goed is voor heel Uw schepping.

Wij bidden U,
wees allen die ziek zijn nabij,
steun hen die erg getroffen zijn,
ontferm U over hen voor wie het leven donker en beperkt is;
houd in ons allen Uw hoop levend.
Amen