God van alle mensen, niemand wordt door U afgeschreven, ook de zondaars niet. En ook wij zijn geroepen om namens U goed te doen aan elkaar. Leg verdraagzaamheid in ons hart, opdat wij niemand veroordelen of afschrijven, maar iedere medemens, wie of wat hij ook is, de kans geven op een goed en menswaardig bestaan. Want U roept ons op om in gemeenschap te leven, om in alle omstandigheden ieder het goede te gunnen en indien mogelijk te geven. Geef dat wij niet te vlug een beschuldigende vinger naar anderen uitsteken Dat vragen wij U omwille van Jezus Christus, die ons deze weg van liefde en vergeving heeft voorgehouden en voorgeleefd. Amen