God, bron van alle leven,
in Maria hebt U laten zien hoe uw kracht
in kleine mensen weerklank vindt;
voor allen die neergebogen zijn,
kleingehouden,
tot zwijgen gedwongen,
bidden wij:
houd in hen levend
de kleine vlam van de hoop
die leven geeft, het licht bewaart
en het donker kan verdrijven.

Wij vragen het U door Jezus, de Messias.

Amen