Onze Vader in de hemel, Vader van grote en kleine mensen, van de machthebbers en van de rechtelozen in onze wereld. we hebben U door Jezus van Nazareth leren kennen als een God met voorliefde voor de kleinen. Help ons om onze kleinheid te beseffen en ons nooit boven anderen verheven te voelen. Help ons de weg te gaan die Jezus ons gewezen heeft, de weg van de dienstbaarheid. Dat bidden wij in Jezus’ naam. Amen.