God, Gij wilt
dat al uw mensen leven in welzijn
en daardoor gelukkig zijn.
Wij vragen U, in deze moeilijke tijd,
om vervulling van onze levensbehoeften.
Meer dan ooit,
beseffen wij dat wij niet alles
in de hand hebben,
dat wij leven op Uw levensadem
en van hetgeen uw schepping voortbrengt.

Wij bidden U,
om goede vruchten van onze arbeid
en zorg voor elkaar,
vruchten die bijdragen aan ons aller welzijn en geluk.
Verhoor ons gebed,
zodat wij samen bouwen
aan een nieuwe wereld,
tot glorie van Uw naam.
Amen