Heer onze God,

Juist in deze 40-dagentijd, tijd van inkeer, tijd ook van meer toeleg op het gebed en omzien naar onze naasten bidden en vragen we u: Help ons bij alle negativiteit die we in ons leven ervaren toch moed te blijven houden om mensen nabij te zijn, die onze warmte het hardst nodig hebben. Zo mogen wij doorgevers zijn van uw liefde. Amen