Het draadje dat ons bindt

God,
U betekent meer voor ons
dan wij ons beseffen.

U bent de grond
waarin we geworteld zijn.
U bent de aarde
die ons vasthoudt
als de stormen van het leven
over ons heen trekken
en ons omver
proberen te blazen.

U bent de strohalm
waaraan we ons vastklampen
als andere zekerheden
ons ontglippen.
Als mensen met wie we ons
verbonden voelden
de band verbreken
en ons aan ons lot overlaten.

Dan voelen we dat draadje
dat ons met u verbindt.
Uw liefde die ons vasthoudt.
Uw hand die ons draagt.
En dan weten we weer
dat een mens
nooit helemaal los komt
van zijn Schepper.

God, we zijn aan U gehecht.

Greet Brokerhof-van der Waa