Een gebed ter ere van Maria
Moeder van alle mensen, blijf ons nabij
Met namen eeuwenlang bekleed,
gehuld langs wegen,
in wisseling van hoop en leed
en wat gij van ons allen weet,
gesproken of gezwegen.
Gij die ons aanziet van de overzij,
Moeder van alle mensen, blijf ons nabij.

Gij ziet de wereld in haar baan,
de wisselvalligheden,
van winnen en van ondergaan,
het leed elkander aangedaan,
de oude droom van vrede.
Gij die ons aanziet van de overzij,
Moeder van alle mensen, blijf ons nabij.