Heer, Gij kent ons hart
Gij weet
hoezeer wij verlangen naar vrede en geluk.
Als het donker is, zoeken wij naar licht;
Als het koud is naar warmte,
zijn we in nood, dan zien we uit
naar iemand die ons kan helpen.
Kom dan in ons bestaan, neem
ons bij de hand,
verwarm ons hart en verlicht ons pad.
Spreek tot ons uw woord van vrede
en laat ons geborgen zijn in uw liefde
die alle begrip te boven gaat.