God van ver en God van heel dichtbij, de eeuwen door hebt U gesproken een woord dat zalig maakt,’ dat mensen oproept uw goedheid uit te dragen. Een menigte die niemand tellen kan heeft gehoor gegeven aan uw woord. Laat ook ons bij die lange rij horen, maak ook ons tot hoorders én uitvoerders van uw woord, opdat wij samen uw volk op aarde zijn, samen met allen die ons voorgingen en met allen die na ons komen in een leefbare wereld. Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen